Nyheter

Wallenstam satsar miljarder på vindkraft

Wallenstam investerar miljardbelopp i vindkraft fram till 2012. Med ett avkastningskrav på 15 procent kan det bli en god affär. <br></br> — Kalkylen bygger på att elpriset går upp några procent per år. Om elpriset stiger så mycket som de sena

Att Wallenstam har avkastningskrav på 15 procent per år på vindkraft, men bara 7 procent på fastigheter, beror på att vindkraft innebär ökad risk. Men trots det är Ulf Ek övertygad om att avkastningskravet nås.
— Jag ser inget hinder, säger han.

Ulf Ek pekar på två förklaringar till att Wallenstam vågat satsa trots att intresset för vindkraft är svalt bland övriga fastighetsbolag.

— Dels har vi erfarenhet från byggbranschen och dels har vi redan ett elhandelsbolag som gör att vi kan köpa och sälja el som vi producerar, säger Ulf Ek.

Vindkraftinvesteringarna är en konsekvens av att de senaste årens höjda energipriser blivit en allt större del av Wallenstams driftbudget. Företagets vd Hans Wallenstam poängterade i senaste delårsrapporten att egen elproduktion är viktig.

”Fastighetsvärdena har inte ökat i samma omfattning som motsvarande period föregående år, vilket medför att resultatet är lägre. Verksamheten utvecklas positivt, med en god hyresutveckling. Mot bakgrund av att elpriset fördubblats på kort tid känns det mycket bra att producera el i egen regi och att därigenom bli självförsörjande”, står det i en kommentar.

Målet fram till utgången av 2012 är att Wallenstam och dess kunder ska vara självförsörjande på el. Konkret innebär det investeringar på 100 megawatt installerad effekt om fyra år. Vilket ska ses i ljuset av att Wallenstam idag har 4, 7 megawatt installerad effekt.

— Vi hoppas att vi nått det målet 2012 eller att verken i alla fall är under projektering då, säger Ulf Ek.

Wallenstam har hittills beslutat om vindkraftsinvesteringar för 480 miljoner kronor. I ett avtal med vindkraftleverantören Enercon har bolaget även säkrat leveranser av ytterligare 29 vindkraftverk till ett värde av 750 miljoner kronor under de kommande fem åren.