Nyheter

Wästbygg Gruppen tar steget in på börsen

Jörgen Andersson, VD Wästbygg.

Wästbygg Gruppen AB tar steget in på börsen. Notering på Nasdaq Stockholm beräknas genomföras under det fjärde kvartalet 2020.

– Det här är ett sätt för oss att få in kapital och kunna växa ännu mer samtidigt som vi får en kvalitetsstämpel på bolaget, säger Jörgen Andersson, VD och delägare i Wästbygg.

Wästbygg Gruppen AB kommunicerar sin avsikt att genomföra ett erbjudande av B-aktier i bolaget samt att notera bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har bedömt att Wästbygg uppfyller gällande noteringskrav. Notering beräknas, beroende på marknadsförhållanden, genomföras under det fjärde kvartalet 2020.

Förberedelserna har pågått i ett par år.

– I flera år har vi jobbat mot det här målet, byggt upp bolaget, skapat de rutiner och tagit de beslut som krävs. Eftersom vi har verkat som ett noterat bolag under en längre tid, känns en notering som ett naturligt nästa steg, säger Jörgen Andersson, som kom till Wästbygg 2003 för att vara med och bygga upp verksamheten när kontoret i Göteborg etablerades.

Han fortsätter:

– Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer också att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Noteringen innebär att kännedomen om Wästbygg Gruppen ökar på marknaden och därmed möjligheten att fortsätta expandera.

Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige.

Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Via koncernbolaget Logistic Contractor är bolaget representerat i Norge, Danmark och Finland.

– Med vår logistik- och industridel vill vi växa ytterligare på den nordiska marknaden. Vi bygger väldigt mycket för industrin. Bland pågående projekt kan bland annat nämnas Northvolts batterifabrik i Skellefteå på 100 000 kvm, säger Jörgen Andersson.  

Att specialisera sig och att satsa på rätt marknader istället för att vara med och bygga överallt, är förklaringen till Wästbyggs framgång, enligt Jörgen Andersson. 

– Jag är övertygad om att det bästa sättet att driva verksamheten är att fokusera på få produkter och bli riktigt bra på dem. Då minskar vi riskerna, ökar lönsamheten och skapar trygghet och mervärde för kunden. Även organisationen blir trygg.

I början av 2020 registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter som utvecklas inom bolaget.

– Att vi äger de fastigheter vi utvecklar är en styrka och skapar trygghet i relationen med både privata beställare och kommuner.

FAKTA:

  • Bolagets huvudägare (85%) M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet.
  • Jörgen Andersson, via Fino Förvaltning AB (ägare 15%), kommer att avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men avser att behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.