Nyheter

Webb-profilen kan <br></br> stoppa drömjobbet

Fri information åt alla. Det är enligt många internets styrka. Men det finns saker att se upp med, speciellt som arbetssökande. <br></br> — Allt fler chefer kollar upp arbetssökande på webben, säger Hans Makander, informationschef på Manpower

Se upp med festbilderna på Facebook. Inför fel ögon kan de påverka din karriär. I alla fall om man ska tro en ny undersökning från bemanningsföretaget Manpower.

— Visst är det så att chefer sorterat bort arbetssökande efter sökningar på webben, förklarar Hans Makander.

Cirka 900 chefer deltog i undersökningen. Av dessa var det ungefär 17 procent som någon gång sökt information om arbetssökande på webben. Den vanligaste orsaken är att man vill se om personens profil passar företagets. Undersökningen visar också att det är betydligt vanligare bland yngre chefer att göra webbsökningar.

— Å andra sidan kan vi se att det är vanligare bland äldre chefer att de sorterar bort arbetssökande, om de får tag på information som de inte tycker om. Det kan man tolka som att äldre chefer inte är lika vana vid att tolka den information som går att få fram på nätet, och att det därför tas för allvarligt, säger han.

Enligt Hans Makander är ovana vid att tolka information också en av de stora farorna med att som chef göra webbsökningar på arbetssökande.

— En annan fara är att man som privatperson inte alltid står bakom allt som skrivs om en själv på nätet. Information som en chef hittar vid nätsökningar kan alltså vara osanna rykten och sökningar bör nog därför aldrig användas som någonting annat än som komplement till intervjuer, referenser och tester, säger han.

Kan man som chef verkligen bedöma en persons kompetens utifrån en fyllebild som figurerar på nätet?
— Nu handlar det inte så ofta om att man tittar på en enstaka bild. Chefer som gör webbsökningar vill titta på hur en person kommunicerar sig själv.

Å andra sidan måste det väl finnas fördelar med att synas på webben också i sociala forum som till exempel Facebook?
— Ja, det är verkligen inte bara negativt. Uttrycker du dig väl och har ett bra nätverk så kan det vara en fördel.

Hur gör ni på Manpower?
— Vi gör inte webbsökningar. Vi har en process med intervjuer, tester och referenser som fungerar bra.

Fakta / Yngre söker mest

I undersökningen Manpower Work Life deltog sammanlagt cirka 10 000 personer, varav cirka 900 var i chefsposition.

Företagen bakom undersökningen är Manpower och Kairos Future.

Enligt undersökningen är yngre chefer betydligt mer benägna att göra webbsökningar på arbetssökande, än äldre chefer.

Äldre chefer är dock mer benägna att agera på den information de hittat på nätet.