Nyheter

WSP blir generalkonsult för Väsby Entré

Väsby Entré i Upplands Väsby kommun. Bild ZAHA HADID Architects.

WSP har i hård konkurrens vunnit ett nytt omfattande generalkonsultuppdrag inom stadsutveckling, den nya stadsdelen Väsby Entré i Upplands Väsby. 

Väsby Entré ligger längs med järnvägen idet expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Behovet av fler bostäder och väl fungerande infrastruktur är stor.

– Det här ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt som ligger i linje med WSPs strategi att kunna erbjuda våra kunder helhetsåtagande. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag kompletterar kommuner och arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vare en metod som fungerar väl för alla parter, säger Magnus Meyer, VD WSP, i ett pressmeddelande.

Väsby Entré planeras att bli en ny stadsdel med bostäder, kommersiella lokaler och en modern och attraktiv station som är anpassad till en ökad mängd pendlare. I detta ingår två gestaltningsmässigt nyskapande broar över järnvägen. Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby och bli en mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

WSP kommer att hantera uppdragen från sitt kontor i Uppsala där man sedan många år arbetar med ett flertal omfattande stadsutvecklingsprojekt.