Nyheter

WSP får uppdrag för Östlig förbindelse

Östlig förbindelse, som ska binda samman norra och södra länken i Stockholm, kommer att bli ett av Sveriges större vägtunnelprojekt.
WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram väg- och järnvägsplan, systemhandlingar samt underlag för tillståndsansökningar.

 
WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram väg- och järnvägsplan, upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar, tillåtlighetsprövning, systemhandlingar samt underlag för tillståndshantering. WSPs arbete kommer att pågå fram till slutet av 2021.

– Det är glädjande att vi nu kan kontraktera WSP och på så vis komma vidare i arbetet med att ta fram underlag för vårt fortsatta arbete med Östlig förbindelse, säger Lars Lilja, projektchef Östlig förbindelse, Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Förbindelsen kommer att vara ett av Sveriges större vägtunnelprojekt, även spårtunnel ingår i utredningen. Trafikleden Östlig förbindelse ska koppla ihop Södra och Norra länken och sluta den så kallade ringen runt Stockholm. Förbindelsen består av en trafiktunnel för väg- och kollektivtrafik under Saltsjön mellan Värtan och Nacka.

Trafikverket har påbörjat planeringsprocessen som kan resultera i ett beslut om byggtillstånd.

– Det här är ett mycket intressant uppdrag och förmodligen ett av de största väg- och spårprojekten i Sverige under kommande tioårsperiod. WSP har genomfört ett flertal uppdrag inom Östlig förbindelse och har en tydlig förståelse för projektets komplexitet. Vi är glada över att ha fått Trafikverkets förtroende och det är en mycket dedikerad konsultgrupp som ser fram emot att genomföra arbetet, säger Magnus Meyer, VD, WSP.

Östlig förbindelse ingår i Sverigeförhandlingarna vars uppdrag inkluderar att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Senast 31 december 2017 ska Sverigeförhandlingen slutredovisa sitt uppdrag.