Nyheter

WWF: ”Stärk skyddet av Nationalstadsparken”

Världsnaturfonden WWF kräver att skyddet av Nationalstadsparken stärks. Lagen som ska skydda stora naturvärden kringgås alltför ofta när väg- och byggprojekt beslutas, anser organisationen.

— Alla säger att de vill värna om parken. Men om makthavarna gör för många undantag i den dagliga hanteringen av planer och bygglov kommer Nationalstadsparkens riksintresse gradvis att utplånas, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare för WWF, i ett uttalande.
— Om grönområdena stegvis minskar finns till slut inget kvar för kommande generationer att besöka och njuta av.

Riksdagen instiftade Nationalstadsparken 1995. Ekoparken, som den även kallas, inkluderar områdena Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholm. Men WWF anser att bestämmelserna kringgås alltför ofta när väg- och byggprojekt beslutas.

— Nationalstadsparken bidrar till Stockholms internationella attraktionskraft och är en livsviktig lunga för stadens invånare och besökare, säger Henrik Waldenström, projektledare för Nationalstadsparksfonden WWF.
— Ett kraftigare övergripande ansvar behövs för att avvärja det missilregn av projekt som kommer i konflikt med natur- och kulturvärdena.

WWF har nu tagit fram ett tiopunktsprogram för ekoparken som bland annat har som mål att den gröna ytan ska öka och störande nybebyggelse inte tillåtas i eller intill parken.

Ett projekt där röster för en dispens från regelverken höjts är Norra länken vid Bellevueparken. Projektledaren Björn Terstad har som argument att mellan 0,8 och 1,2 miljarder kronor sparas om bygget får ske genom en vanlig tunnel, i stället för med en avsevärt dyrare tunnellösning. Men det skulle innebära att parken grävs upp där tunnelbygget ska pågå.

Läs mer om byggtekniken som spräcker budgeten

Nationalstadsparken

Nationalstadsparken omfattar området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken och Djurgården i Stockholm, en yta på sammanlagt 27 kvadratkilometer. Parken skyddas av en paragraf i lagen om hushållning med naturresurser, som bland annat innebär särskilda restriktioner för exploatering.

Läs mer på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida

Nationalstadsparken