Nyheter

YIT och Veidekke får stora tunneluppdrag

Karta: Stockholm Vatten och Avfall

Nu är upphandlingen klar för den nya avloppstunneln som Stockholm Vatten och Avfall ska bygga mellan Bromma och Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. 
Tunneln är uppdelad i två olika entreprenader. Veidekke bygger entreprenad ett och YIT entreprenad två.
Arbetena planeras att komma igång i januari 2020.

– Vi är glada att upphandlingen nu är klar och att vi kan komma igång med bygget av avloppstunneln. Vi har skrivit kontrakt med Veidekke och YIT och ser fram emot ett bra samarbete, säger Stefan Rosengren projektchef för Stockholms framtida avloppsrening, i ett pressmeddelande. 

Som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening ska Stockholm Vatten och Avfall bygga en ny tunnel som leder avloppsvattnet från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Den nya avloppstunneln blir totalt cirka 14 kilometer lång och byggs 30-90 meter under marknivån. Tunneln kommer att byggas från flera håll samtidigt från sex kommande etableringar. När den nya tunneln är färdig stängs Bromma reningsverk.

YIT:s kontrakt är värt cirka 1,4 miljarder kronor och arbetet gäller en del av den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sickla. Kontraktet omfattar tunneldrivning, betongarbeten, pumpstationer samt installation av rörledningar. Huvudtunneln på cirka 14 kilometer kommer att gå mellan Bromma och Sickla i Stockholm där YIT kommer att ansvara för bygget av 7,7 kilometer av tunneln YIT är huvudentreprenör för projektet och samarbetspartnern för installationen kommer att vara Caverion Sverige AB. 

– Vi är stolta över att vi nu får fortsatt förtroende att bidra till Stockholms framtida avloppsrening. Vi har gedigen erfarenhet av vatten- och reningsverksprojekt och går in i entreprenaden med spetskompetens i att bygga och hantera komplexa processanläggningar i bergtunnlar. Projektet ställer stora miljökrav på vad vi bygger med, hur vi bygger och vad vi lämnar efter oss, vilket ligger i linje med våra hållbarhetsmål, säger Lars Stendius, vd för YIT Sverige AB.

I Veidekkes etapp, som är cirka sju kilometer lång, ingår drivning av arbets-/servicetunnlar, huvudtunnlar, schakt till markytan samt anläggningskonstruktioner och installationer tillhörande tunnelsystemet. Just nu pågår planeringsarbeten.
Projektet är en utförandeentreprenad på cirka 600 miljoner kronor.  

– Vi är oerhört glada att få ytterligare ett projekt åt Stockholm Vatten och Avfall. Jag är säker på att våra goda relationer, som vi etablerat i tidigare projekt, tillsammans med vår starka expertis inom tunneldrivning, kommer bidra till ett lyckat projekt som kommer gynna samhället. Att kunna bidra till en bättre vattenmiljö i Mälaren och Östersjön är något att vara stolt över, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Inom ramen för projektet Stockholm framtida avloppsrening byggs reningsverket Henriksdal ut samt uppgraderas med toppmodern ny reningsteknik, så kallad membranteknik. Henriksdal reningsverk består av två delar; en anläggning i Henriksdal och en under Hammarbybacken (Sicklaanläggningen).

Förändringar görs i båda anläggningarna och alla ombyggnadsarbeten utförs medan reningsverket är i drift.