Nyheter

Ytsmart svårt med dagens regler

Tar dagens regler hänsyn till våra kommande behov, frågade Fredrik Anheim, från Ikano Bostad, när han presenterade rapporten. Foto: Anna Sjöström

Går det att bygga små, yteffektiva lägenheter?
Det var frågan som diskuterades när Sveriges Byggindustrier bjöd in till frukostseminarium.
Svaret: Nej, men det skulle gå om byggreglerna uppdaterades och mer forskning gjordes.

–  Efterfrågan är stor, men både kostnader och regler begränsar antalet små och yteffektiva lägenheter som byggs, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, som ledde seminariet.

Fredrik Anheim, produktionschef på Ikano Bostad, presenterade en rapport om vilka hinder som finns i byggreglerna för att bygga fler lägenheter av den typen.
Han visade exempel på en kvadratsmart tvåa på 44 kvadrat som Ikano Bostad tagit fram.
– Men med dagens byggregler får vi inte bygga den. Istället måste vi bygga en betydligt större och därmed dyrare lägenhet, säger han.

Att det i verkligheten skulle bli så är summan av åtta steg, byggregler om påverkar lägenhetens utformning: krav på kapphylla med fritt mått 1 700 mm framför, krav på utrymme framför standarddörr vid passager, krav på åtkomst tvättmaskin och torktumlare, krav på betjäningsyta i sovrum, detaljerade krav på längder för olika delar av köksinredning, krav på möjlighet att avskilja kök från vardagsrum för lägenheter över 55 kvadratmeter, krav på tyst sida för 50 procent av bostadsrummen i lägenheter över 35 kvadratmeter och krav på tillgänglighet vid förvaring.

– I exempelvis väggen mellan kök och vardagsrum ritas en teoretisk vägg in och lägenheten blir två kvadratmeter större, men att det i praktiken inte finns någon vägg. Är det rimligt att en teoretiskt placerad innervägg ska ritas in och granskas av flera instanser? säger Fredrik Anheim.

På frågan om det går att bygga små, yteffektiva lägenheter, svarade han att det inte gör det.
– Reglerna är inte uppdaterade och där krävs en översyn. Vi lever inte på samma sätt som vi gjorde när reglerna skrev och dessutom finns ny teknik och andra behov i dag.

En panel bestående av Ola Johansson riksdagsledamot, (C), Emma Hult riksdagsledamot (Mp), Anders Sjelvgren, Boverket, och Ines Uusman, Handikappförbunden.
De menade alla att det finns ett stort behov av att se över reglerna och att satsa mera på forskning och experimentboende, där olika lösningar kan testas under en begränsad tid och sedan utvärderas.

– Vi måste ha kompassen rätt och inte detaljstyra för mycket. Regelverket måste vara mera flexibelt, men samtidigt behålla värdena, säger Anders Sjelvgren.
 

Ikanos exempel

Boarean 44 kvm:
Pris* för bostadsrätt är 1 720 000 kr
Avgift* för bostadsrätt är 2 775 kr/mån
Hyra* för hyresrätt är 6 840 kr/mån
Nyproduktionen är 750 st/år 

Boarean blir 64 kvm:
Pris* för bostadsrätt blir 2 590 000 kr
Avgift* för bostadsrätt blir 4 025 kr/mån
Hyra* för hyresrätt blir 9 735 kr/mån
Nyproduktionen blir 575 st/år

* Varierar boende på utformning av bostadsområde, Siffrorna anger ett representativt snitt.