Nyheter

Ytterligare byggaktörer klara för Sege Park

Hållbarhet, delning och odling är nyckelord när drygt 1 200 bostäder ska byggas i Sege Park. Bild: Malmö stad

Det gamla sjukhusområdet ska bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling. På tisdagen godkände Malmö stad försäljningen av sex tomter i Sege Park.

Köparna är några av de byggaktörer som tillsammans med Malmö stad, Eon och VA Syd utvecklar området.

– Tillsammans skapar vi ett klimat- och miljöanpassat område med bostäder för alla. Här testas nya metoder där cirkulära lösningar, som till exempel områdets vattenförsörjning samt lagring och användning av energi, står i fokus. De boende ska också kunna dela verktyg, cyklar och lokaler med sina grannar. Sege Park är ett exempel på hur många bostadsområden kommer att utformas i framtiden,
säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

I och med tisdagen beslut har nämnden godkänt totalt 17 försäljningar och tomträttsupplåtelser i Sege Park. Byggaktörerna som hittills köpt fastigheter eller tecknat tomträttsavtal är Boklok, Byggvesta, Derome, MKB, Parkering Malmö, Röda Oasen, Serneke, Sundprojekt, Tallfarm och Trianon. Ytterligare en försäljning är att vänta senare i höst till byggaktören Wästbygg. Dessa ska bygga cirka 970 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och radhus med äganderätter samt mobilitetshus och andra lokaler. Ytterligare drygt 200 bostäder ska byggas i ett senare skede.

– Sege Park är ett bra exempel på hur vi bygger ett Malmö där människor verkligen kan leva på ett hållbart sätt, med en aspekt av cirkulär- eller delningsekonomi i de flesta delar av livet. Inte nog med att det blir ett spännande område att bo i, det blir också lätt att göra rätt i denna nygamla och hållbara stadsdel, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Utvecklingen av Sege Park sker både genom nybyggnation och ombyggnation. Den befintliga bebyggelsen som är kvar från tiden då Östra sjukhuset var verksamt har ett högt kulturhistoriskt värde och ska i stor utsträckning bevaras. Inte minst bevaras den lummiga och fullt uppvuxna parken, så att framtidens Sege Parksbor blir grannar med snart 100-åriga träd.

Vintern 2020/2021 gick startskottet för de försa byggstarterna, då var Parkering Malmö och MKB först ut. De första inflyttningarna planeras ske under 2022. Sege Park ska vara färdigställt 2025 och då kommer runt 2 500 personer bo i området.