Byggprojekt

Zengun får kontrakt när Söderhallarna byggs om

Söderhallarna
Projektet syftar till att stärka Söderhallarna som en självklar matdestination och kreativ mötesplats vid Medborgarplatsen.

Zengun och Atrium Ljungberg har tecknat ett fas 1 – avtal för kommande renovering och ombyggnation av Söderhallarna.

Söderhallarna, på Södermalm i Stockholm, består av en blandning av arbetsplatser, handel, restauranger, biograf och saluhall.

Fastigheten omfattar i dag cirka 38 000 BTA och klassificerades 2019 enligt den högsta kulturbevarande nivån. Det innebär ett högt skydd både interiört och exteriört av den postmodernistiska arkitekturen. Parallellt med att byggnaden succesivt tomställs för renovering driver Atrium Ljungberg en detaljplan för en tillbyggnad om drygt 3 000 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada att tillsammans med Atrium Ljungberg ta nästa steg i arbetet för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö vid Medis. Genom avtalet om fas 1 – planering och projektering, säkrar vi ett bra och effektivt utförande av hela entreprenaden, säger Mick Salonen, vd och koncernchef, Zengun.

– Nya Söderhallarna blir ett hem för matupplevelser och kreativa näringar i hjärtat av Södermalm. Vi kommer också att förbättra orienteringen i kvarteret med tydligare entréer och stråk genom huset för att skapa en levande mötesplats för både södermalmsbor, stockholmare och långväga besökare, säger Kati Stork, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Projektet har höga hållbarhetsmål och ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE Bespoke till nivå Very good.