Karriär

Zengun tillsätter ny arbetschef

Eriika Wiberg Zengun
Tillsättningen av Erika Wiberg som arbetschef är ett led i att säkra Zenguns fortsatta tillväxt. Foto: Zengun

Erika Wiberg har under ett år varit tillförordnad arbetschef i Zengun och tillträder under september som ordinarie arbetschef och går in i bolagsledningen.

Erika har varit projektchef på Zengun sedan 2017. Hon har en bakgrund på både beställar- och entreprenadsidan med stor erfarenhet av att driva projekt i olika omfattning och skeden.

– Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att få vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och tillväxt genom rollen som arbetschef, säger Erika Wiberg.

– Vår orderstock är fortsatt hög och jag ser med tillförsikt på framtiden. Att tillsätta Erika som arbetschef stärker ytterligare Zengun. Jag är väldigt glad att Erika vill vara med på Zenguns fortsatta utvecklingsresa säger Mick Salonen Högberg, vd och koncernchef.

Här kan du läsa en längre intervju med Mick Salonen Högberg där han bland annat pratar om Zenguns framtid.