Nyheter

Züblin Scandinavia får stororder

Trafikverket har upphandlat ytterligare entreprenader i motorvägsprojektet Förbifart Stockholm.

Züblin Scandinavia AB har fått uppdraget att bygga trafikplats Akalla, en del av Förbifart Stockholm. I entreprenaden, som är värd 710 miljoner kronor, ingår arbeten med att bland annat bygga stora stödkonstruktioner för schakter, en 120 meter lång betongtunnel, 480 meter betongtråg och cirkulationsplats. Hela sträckan är sammanlagt 950 meter lång. Utförandetid: April 2016-maj 2021.  

Züblin har tidigare arbetat med infrastruktur- och grundläggningsprojekt som Norra Länken och Citybanan i Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg. Entreprenaden ”Trafikpalts Akalla” ska utföras i samarbete med systerföretaget Strabag Sverige AB.

– Vi är mycket glada att vi fått förtroende från Trafikverket, och vi ser fram emot att bidra till en förbättring av trafiksituationen och utvecklingen av infrastrukturen i Stockholm med bygget av Trafikplats Akalla, säger Thomas Birtel, vd för Strabag SE, i ett pressmeddelande.