Nyheter

400 nya lägenheter i Grön Bostad

Samarbetet inom Grön Bostad utvecklas med ytterligare 400 moderna gröna lägenheter i fyra fastigheter i Stockholm, Malmö och Västerås. Fastigheterna är Egenvärmehus®, vilket innebär att husen i huvudsak värms upp av instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning och verksamhet och av de boende själva med tillskott av fjärrvärme.

Grön Bostad, som till lika delar ägs av ByggVesta och AFA Fastigheter, äger sedan tidigare ca 900 lägenheter. Grön Bostads affärsidé är att äga och förvalta hyreslägenheter med miljöprofil i storstäder.

– Affären syftar till att väsentligt utöka Grön Bostads bestånd av långsiktigt hållbara hyresfastigheter, säger Rickard Backlund vd för Grön Bostad. Vi vill verka som pådrivare av utvecklingen när vi investerar i fastigheter med mervärden för både boende och samhälle, avslutar Rickard Backlund.

ByggVestas vd Gunnar Nordfeldt ser en fortsatt stark utveckling. 

– ByggVesta vill vara en stark aktör vid utvecklandet av hyresbostäder med hög kvalitet, bra planlösningar med liten miljöpåverkan och energieffektiva byggnader. Vi är helt fokuserade på att utveckla och investera i moderna gröna hyreslägenheter i storstäderna. Vi är nu ledande inom segmentet hyresrätter i Egenvärmehus® (”passivhusnivå” 1) i Sverige. Totalt har vi de senaste 5 åren investerat i ca 1300 hyreslägenheter i storstäderna, och har ytterligare marktilldelningar för exploatering av ca 2000 lägenheter under de närmaste åren. Affären innebär att vi kan öka vår expansionstakt väsentligt, säger Gunnar Nordfeldt.