Digitalisering

AI gör byggena säkrare

AI-sensorerna registrerar allt som händer på byggarbetsplatsen. Bilden är från NCC:s bergtäkt i Tagene i Göteborg. Foto: Rise
AI-sensorerna registrerar allt som händer på byggarbetsplatsen. Bilden är från NCC:s bergtäkt i Tagene i Göteborg. Foto: Rise

Med hjälp av AI-sensorer ska farliga situationer tidigt kunna upptäckas på byggarbetsplatser. Just nu pågår ett ettårigt AI-projekt där Rise är koordinator.
– Det övergripande målet är att bidra till att minska olyckorna och skapa en säkrare byggarbetsplats, säger Bodil Ahlström, senior projektledare på Rise.

Byggbranschen hör till de mest olycksdrabbade sektorerna sett till antalet arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. Det är också bakgrunden till att Rise tillsammans med projektpartnerna NCC, Skanska, Ramirent och Viscando startade upp projektet AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser i december förra året.

AI-sensorer på plats

För tekniken i projektet står göteborgsbolaget Viscando. I början av oktober satte bolaget upp AI-sensorer på NCC:s bergtäkt i Tagene i Hisings Backa. Under två veckor har sensorerna suttit uppe och läst av arbetsplatsen för att kunna spåra och förutse farliga situationer.

– De här sensorerna letar upp fordonen och människorna på arbetsplatsen, ser hur de beter sig, vilken hastighet fordonen kör i, var de är i förhållande till varandra och så vidare. Allt för att minska olyckorna, säger Claes Henschel, Digital Innovation Manager på NCC.

Sensorerna har suttit vid infarten av bergtäkten som bland annat trafikeras av lastbilar och hjullastare och där kollisionsrisk finns.

– Sensorerna ska båda kunna identifiera vad som pågår och även förstå det, med ambitionen att kunna förutsäga om till exempel en människa är på väg att gå in under en hängande last eller bakom en backande maskin, säger Bodil Ahlström.

Bodil Ahlström, senior projektledare på Rise. Foto: Rise

”Samla så mycket kunskap som vi kan”

Den insamlade datan ska nu granskas närmare av Rise som sedan ska utveckla metoder på hur man på bästa sätt ska nyttja tekniken. Forskningsinstitutet ska även använda beteendevetare i sitt arbete.

– När vi implementerar den beteendevetenskapliga aspekten kan vi påverka människor att ta kloka val eller kanske använda varningssignaler om något är på väg att inträffa, säger Bodil Ahlström, som tillägger att man även kommer att åka ut till arbetsplatsen i Tagene som man samarbetar med i projektet.

– Vi ska samla så mycket kunskap som vi kan och försöka ta detta vidare till något som faktiskt går att implementera i verkligheten.

Claes Henschel tror att den insamlade datan kommer att leda till nya insikter.

– När vi börjar mäta och analysera kan vi få reda på saker vi inte kände till, till exempel att en plats är farlig trots att man inte varit medveten om det tidigare. AI-tekniken ser saken ur ett annat perspektiv än vi människor gör, menar han.

Claes Henschel, Digital Innovation Manager på NCC. Foto: NCC

Vanlig byggarbetsplats nästa steg

Målsättningen är att använda AI-tekniken på en vanlig, mer föränderlig byggarbetsplats i framtiden.

– En traditionell byggarbetsplats är betydligt mer komplex i sin karaktär eftersom den fysiska miljön förändras över tid beroende på i vilken projektfas man är i. Därför ville vi under den här lärandefasen börja med en arbetsplats där momenten är repetitiva och arbetsplatsen relativt statiskt, säger Claes Henschel.

Går det säga något redan nu om resultatet?

– Vi var först ut med att mäta på Ramirents arbetsplats i Brunna och där har vi tillsammans med de anställda kunnat utveckla metodiken som vi nu har använt hos NCC och senare också hos Skanska. Det har varit väldigt uppskattat från Ramirents sida, vi har hittat ytterligare område på arbetsplatsen som går att göra säkrare, säger Bodil Ahlström.

Claes Henschel fortsätter:

– Det här är ingen superdator som ska tänka åt oss utan vi ska använda detta som komplement, som ett verktyg som kan hjälpa oss att upptäcka saker som vi inte ser.

Inom tio år

Projektet varar fram till årsskiftet, vad händer efter det?

– Vi måste utvärdera det hela och sen börja diskutera hur vi på bästa sätt tar detta vidare. Men att det blir ett resultat av detta som är värt att jobba vidare med kan vi redan nu säga att det blir.

När kan vi se dessa AI-sensorer ute på en vanlig byggarbetsplats?

– Bra fråga. Att vi i en framtid kommer att ha det är jag övertygad om, säger Claes Henschel och utvecklar:

– Sen är frågan hur lång tid det kommer att ta. Om tio år? Ja, det tror jag. Kan det gå snabbare? Jag hoppas det. All teknik som bygger på datorns beräkningskapacitet utvecklas exponentiellt, det kommer alltså att gå snabbare än vi tror. Sen handlar det om vår förmåga att ta det till oss och anpassa det till vår verksamhet, det är oftast det sistnämnda som är tidskrävande.  

Fakta, AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser

AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser är ett ettårigt projekt som är finansierat av Formas, samt partnerna NCC, Skanska, Ramirent och Viscando i form av tid, plats och utrustning. Projektet är strategiskt och ligger under Smart Built Environment som i sin tur samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Bakom AI-tekniken står Viscando.