Karriär

Anna-Lena Öberg Högsta blir ny vd för WSP Sverige

Anna-Lena Öberg Högsta, vd WSP Norden och Sverige.
Anna-Lena Öberg Högsta, vd WSP Norden och Sverige. Foto: Oskar Hjelm.

Anna-Lena Öberg Högsta, nuvarande vd för WSP Norden, blir vd även för WSP Sverige. Håkan Danielsson som innehaft vd-rollen sedan januari 2020 lämnar därmed sitt uppdrag.

– Koncernen befinner sig i en intensiv affärsfas med snabb tillväxt. Målet är att fördjupa det globala samarbetet och stärka vår globala position. Koncernledningen har därför beslutat att WSP Sverige behöver ett nytt ledarskap, säger Anna-Lena Öberg Högsta.

Anna-Lena Öberg Högsta har under flertalet år varit vd för Golder Europa, ett bolag som WSP förvärvade i april 2021. I oktober 2021 klev Anna-Lena Öberg-Högsta in som vd för WSP Norden med ett tydligt uppdrag att stärka WSP:s nordiska position.

Anna-Lena Öberg-Högsta är teknisk doktor och docent i geoteknik. Hon har 28 års erfarenhet av miljö- och anläggningsbranschen samt över 20 års erfarenhet av ledande internationella roller.