Nyheter

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Stenängsskolan i Huddinge
Stenängsskolan i Huddinge är Årets Miljöbyggnad. De befintliga byggnaderna har i projektet delvis renoverats samt byggts samman med en nybyggd tillbyggnation. Foto: SGBC

Bland årets vinnare i Sweden Green Building Awards finns bland annat Wallenstams huvudkontor, Villazero och Stenängsskolan i Huddinge. Årets hållbarhetsperson 2022 är Johan Knaust, vd på K2A.

Sweden Green Building Council, SGBC, delar årligen ut pris till personer och projekt som bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande.
– Vi ser ett stigande intresse för certifieringar och ett aktivt hållbarhetsarbete i fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. För varje år ökar kvaliteten och innovationskraften på bidragen i Sweden Green Building Awards, vilket är glädjande för hela Sveriges miljöarbete då vår bransch står för en stor del av de totala utsläppen, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Årets vinnare är:

Årets person inom hållbart byggande
Johan Knaust, vd K2A
– Ett väldigt fint pris att få och ett kvitto på det arbete vi gör i K2A med att bygga bostäder med lägre klimatpåverkan. Även om det är jag som står som mottagare av priset så är det resultatet av ett lagarbete, där alla medarbetare jobbar för att se till att vi är det gröna fastighetsbolaget, säger han.

Årets Miljöbyggnad

Stensängsskolan. Fastighetsägare: Huddinge Samhällsfastigheter

Årets Miljöbyggnad iDrift

Wallenstams huvudkontor. Fastighetsägare: KB Myran
Juryns motivering:
”Den vinnande byggnaden är ett gott exempel på att en byggnad kan vara hållbar över tid. Trots sin höga ålder har byggnaden klarat av att erhålla betyget guld i Miljöbyggnad iDrift med hjälp av investeringar i exempelvis återbruksstationer och gröna väggar. Förvaltningen visar på ett fint sätt hur arbetet med certifieringen bidragit till bättre kunskap och förståelse för byggnaden.”

Årets NollCO2-projekt

Villazero. Fastighetsägare: Fiskarhedenvillan
Juryns motivering:
”Det vinnande projektet är på många plan ett innovativt och modigt projekt som redan initialt tagit ut svängarna gällande vad man vill uppnå, från att fokusera på jämställdhet till stor byggteknisk innovation. Projektet står också modell för ett helt nytt koncept för småhus som är koldioxidneutrala enligt NollCO2-systemet. På ett transparent och inkluderande sätt har man bidragit till utveckling inom hållbart byggande i branschen och arbetat aktivt med att sprida kunskap. Teamet har vågat testa innovativa lösningar såsom trägrund, organisk isolering och takkonstruktion i trä med byggnadsintegrerade solceller och därmed utmanat traditionellt byggande. Man har haft ett helhetstänk och stort fokus på jämställdhet”.

Årets BREEAM-byggnad

Stora Bergstomten – ICA EHL, Göteborg. Fastica Arendal AB, ICA Fastigheter AB

Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur

Lund-Arlöv, Fyra spår, Arlöv. Trafikverket, NCC och OHLA.

Årets LEED-byggnad/projekt

Kronåsen 1:1, Celsius. Uppsala. Fastighetsägare: Vasakronan
Juryns motivering:
”Byggnaden ligger i en av Sveriges främsta innovationsmiljöer som är en arena för företag inom teknik och vetenskap. Fastighetsägarna har under många år arbetat aktivt för att utveckla området som en kunskapshub och det vinnande projektet är en del i det arbetet. Hyresgästerna hade en kravbild om gröna hyresavtal samt höga tekniska krav. Då byggnaden huserar avancerade laboratorier har det varit en stor utmaning att få funktion och hållbarhet att gå hand i hand.

Trots alla utmaningar är byggnaden färdigcertifierad med LEED V4 Platinum – den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED. De höga poängen är delvis ett resultat av nytänkande lösningar såsom återvinning av regnvatten, laststyrning och en hög grad digitalisering av byggprocessen.”Årets LEED O+M

The Rotterdam District. Fastighetsägare: Castellum