Åsas genombrott ger ljus i tunneln

Åsas genombrott ger ljus i tunneln
Efter 18 års sprängande, schaktande, borrande, tätande förstärkande är det äntligen lite ljus i Hallandsåstunneln. Borrmaskinen Åsa har brutit igenom den frysta delen av Möllebackzonen och nått den smala pilottunneln i norr varifrån ljuset kan sippra in.

I september räknar tunnelbyggarna att ha borrat upp pilottunneln och nått slutet av det östra tunnelröret. Då monteras borren ner och backas söderut, där den sätts ihop för att – under våren-försommaren 2011 – sättas in i det västra tunnelröret.

Relaterade artiklar

Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden