Nyheter

Branschen om året som gått – och önskningar inför 2022

Kristina Einarsson på Boverket, Årets Byggchef Jack Len och Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg.

Byggvärlden har bett några personer inom olika delar av byggbranschen berätta om året som gått och vad man helst vill se 2022. Först ut är Kristina Einarsson på Boverket, Årets Byggchef Jack Len och Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg.

Kristina Einarsson, miljö- och klimatexpert på Boverket.

Hur tycker du att byggåret 2021 har varit?

– Utifrån mitt perspektiv på klimatområdet och kommande regler om klimatdeklarationer för byggnader så tycker jag att det har varit glädjande att se en ökad aktivitet med klimatberäkningar från byggnader som uppförs och byggprojekt med ambitiösa klimatmål. Att branschen dessutom ser positivt på att kommande regler driver på en ökad digitaliseringen är också glädjande.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Att fler ska förstå nyttan med klimatdeklarationer även om gränsvärden inte finns med i början av ett helt nytt regelverk för byggsektorn. Nyttan är att byggsektorn ökar sina kunskaper och får ett viktigt underlag till beslut om åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Jack Len, regionchef på Ramirent och Årets Byggchef.

Hur tycker du att byggåret 2021 har varit?

– Ett mycket speciellt år i och med corona, dels för att många fick jobba hemifrån de sju första månaderna och man hade ytterst få fysiska möten, vilket kändes väldigt konstigt. Man var också hela tiden orolig för större utbrott som eventuellt kunde ställa till det ännu mer. Vi har även sett en extrem prishöjning på maskiner och material som ingen är van vid samt en stor brist på material som verkligen ingen hade räknat med, det har varit lite oroligt. Men trots allt detta har vi ändå lyckats hålla ångan uppe i byggbranschen och verkligen kämpat hårt hela året, vilket man faktiskt är både stolt och glad över.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Säkerhet och hälsa! Jag önskar av hela mitt hjärta att alla kan komma hem till sina nära och kära utan att skada sig på en arbetsplats, för en skada eller i värsta fall dödsfall är så tragisk och detta måste vi våga jobba stenhårt för att minimera under 2022. Nollvision tack! Corona kommer aldrig att försvinna från våra liv, men jag hoppas verkligen att vi kan lära oss att leva normalt igen utan alla dessa panikåtgärder; lockdowns, covidpass och så vidare utan. Jag hoppas verkligen att vi hittar tillbaka till det gamla goda livet som vi hade innan corona där vi alla kunde umgås, hälsa på varandra, kramas, jobba, träna, resa och så vidare. Detta gäller för alla branscher.

Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen

Hur tycker du att byggåret 2021 har varit?

– Byggåret 2021 tycker jag har präglats av både förändringar och diskussion om vad som behöver göras inom många områden. Cementkrisen ställer verkligen diskussionen om materialval på sin spets och har givit en insikt om behovet av långsiktighet, förutsägbarhet och resurssnålhet. Byggsektorn i stort blir alltmer medveten om sin potential som förändringsledare och arena för implementering av ny teknik och nya tankesätt. Branschen har också blivit alltmer medveten om potentialen i varsam resursanvändning; återbruk av byggdelar och produkter så långt möjligt, utsortering av rena fraktioner som möjliggör återvinning och ett tydligare fokus på klimat- och miljöpåverkan redan från allra första början av ett byggprojekt. En annan insikt är att om samhället ska åstadkomma lägre klimatpåverkan från den byggda miljön krävs omfattande och djupgående renoveringar av befintligt byggnadsbestånd parallellt med fortsatt utveckling av effektiv teknik för nybyggnation.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– För 2022 önskar jag allt större fokus på samarbete mellan alla aktörer från idé till förvaltning när något ska byggas eller renoveras. Större fokus på livscykelkostnad och att återbrukat, reparerbart och renoverbart blir det nya självklara i alla val. Alla de initiativ och förslag som börjat gro under 2021 måste vårdas och få växa till sig så att det blir verkstad på bred front. Första gången jag hörde talas om begreppet ”walk the talk” var på Sustainable Building-konferensen 2008 i Melbourne och det var ju ett tag sedan. Min uppmaning är – Längre steg oftare, och har du inte börjat gå än så är det dags att ta första kliven för det ger konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet även för företaget.

Här hittar du fler branschprofiler som besvarat frågorna.