Nyheter

Branschen om året som gått – och önskningar inför 2022

Kajsa Hessel, Jessica Löfström och Johnny Kellner summerar 2021 och siar om 2022.

Byggvärlden har låtit branschprofiler summera byggåret 2021 och samtidigt dela med sig av önskningar inför nästa år.

Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst:

Hur har byggåret 2021 varit?

– Byggåret 2021 har från Svensk Byggtjänsts perspektiv präglats av hållbarhet på olika sätt. Det gäller klimatfrågan där den nya EU:s nya taxonomi för gröna investeringar bara var ett av flera exempel på hur vi påverkas av omvärldens snabbt ökande krav. Genomgående är att vi ser kraftigt ökande krav på våra kunder från deras omvärld: samhället, beställare, brukare, ägare och finansiärer. De sociala frågorna tar alltmer plats, bland annat genom skärpta krav på social hänsyn vid offentlig upphandling.  Redovisningen blir mer omfattande och transparent. Och ansvaret för hållbara leverantörskedjor utmanar. Som ett kunskapsföretag som ägs av samhällsbyggnadssektorn har vårt uppdrag alltid varit att hjälpa branschen att bygga rätt. Därför är det inom hållbarhet vi nu växlar upp.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Att vi som bransch lyckas ta stora steg mot målen om klimatneutralitet, hållbara produktionskedjor och social hållbarhet. Här hoppas jag vi i Byggtjänst ska kunna leverera än mer nytta och fortsätta stödja branschen i de stora utmaningar den står inför. Inte bara inom hållbarhet utan också i digitaliseringen. Att som ett centralt kunskapsnav ligga steget före och tillhandahålla neutral expertis.

– Jag hoppas också att branschen ska gilla AMA Funktion som vi lanserar i februari. AMA Funktion är ett hjälpmedel för upphandling av totalentreprenad med tyngdpunkt på funktionskrav. Det är den första AMA som från början helt är byggd för digital tillämpning. Det är ett viktigt steg i branschens digitalisering. Personligen hoppas jag mest av allt att bara få fortsätta framåt i världens roligaste uppdrag!

Jessica Löfström, ordförande i ExpanderaMera och ordförande i Ansvar Säkerhet:

Hur har byggåret 2021 varit?

– Som ordförande i ExpanderaMera kan jag konstatera att året började extremt mycket sämre än året innan, som var vårt sämsta år i mannaminne. Första kvartalet låg vi alla i fosterställning och undrade när allt skulle gå över, nästan i alla fall. Därefter vände allt i ett rasande tempo och så här i slutet av året har vi haft en annan utmaning – att hitta kvalificerad personal tilltillräckligt snabbt.

– I år har vi har dragit igång en så kallad ”sign-on-bonus”, vilket betyder att den som tar anställning hos oss får 3 000 extra kronor när det skriver på anställningsavtalet. Vi tänker win, win, win och win – för samhället som får in mer skattepengar, för oss som kan anställa duktiga byggnadsarbetare, för våra kunder som kan bemanna med byggnadsarbetare från en seriös entreprenör men framför allt för byggnadsarbetaren som får ett bra jobb hos en seriös arbetsgivare som följer kollektivavtal, lagar och regelverk.

– I Ansvar Säkerhet har det hänt så mycket, massor med nya uppdragsgivare, både myndigheter, kommuner, privata/börsnoterade och kommunala bostadsbolag ett par byggbolag (jag kan uppleva att enbart ett fåtal byggbolagen har mognat i dessa frågor men jag känner att de är på väg). Vi har stärkt upp inom säkerhet med vd Alexander Wallsten – fd säkerhetschef för PostNord koncernen. Vi har också anställt massor av före detta poliser till verksamheten och jurister med skattefrågor som specialitet.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Att fler tar större ansvar för vilka entreprenörer man anlitar i alla led, inte minst för samhället, företagen och den enskilde byggnadsarbetaren. Jag önskar även att Byggföretaget och Byggnads samverkar med att granska de byggbolag som vill ha kollektivavtal och/eller hängavtal. Här behöver det styras upp från alla håll och kanter, samt införas en kontinuerlig övervakning av medlemsföretagen.

– För Expanderameras del önskar jag att det fortsätter på samma fina sätt som senare delen av 2021 med mycket order runt om i landet. Vi vet att det finns många duktiga byggnadsarbetare som arbetar på företag som inte är seriösa. Vi önskar så att de skulle hitta till oss istället. Vi hör otaliga berättelser att de inte fått den lön de har rätt till men blivit lovade att de skall få den senare. Så stannar de kvar ihop om att det ska lösa sig, men vår erfarenhet är att man bara blir än mer lurad.  

– Från Ansvar Säkerhet önskar jag att alla fantastiska beställare och fastighetsägare fortsätter att ta så fint ansvar som de gör när detta egentligen inte ligger helt och fullt i deras knä. Min förhoppning är att byggföretagen kommer till oss 2022. De är alltid lite sena i starten men sen kommer de med full kraft.

Johnny Kellner, energi- och miljöstrateg:

Hur var byggåret 2021?

– 2021 innebar att bolagen började förbereda sig för klimatdeklarationerna och konsekvenserna av taxonomin som också börjar att gälla 2022. Året har även påverkats av Corona som framför allt medfört att de fysiska träffarna helt upphörde. 

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– För 2022 börjar det operativa arbetet med krav på redovisning. Många känner oro för sin kompetens för dessa frågor. Den konjunkturnedgång som präglat en del av år 2021 kommer sannolikt präglas av en konjunkturuppgång under 2022. En viss dämpning av bostadspriserna kommer nog att ske beroende av hur stor inflationen kommer att bli.

logo
Susanne Bengtsson