Bygga grönt lönar sig – efter fem år

Bygga grönt lönar sig – efter fem år
UPPDATERAD. Byggbolagens satsning på grönt byggande får stöd i en färsk licentiatavhandling. Det är lönsamt att satsa på energieffektiva hus — men först efter fem år.

Doktorand Agnieszka Zalejska-Jonsson vid KTH har studerat investering, driftekonomi och energianvändning i energieffektiva byggprojekt.

— Man kan göra en bra affär på det här. De första fem åren märks ingen större skillnad, men sedan blir värdeutvecklingen och ekonomin i energieffektiva hus bara bättre och bättre ju längre tiden går. Det är rimligt att anta att energipriserna kommer att stiga, vilket självklart också påverkar totalekonomin, säger Agnieszka Zalejska-Jonsson.

Forskningsprojektet har bedrivits genom enkäter och intervjuer. Hon har samlat information från 24 byggherrar, flera fastighetsförvaltare samt ungefär 250 hyresgäster i både energieffektiva och konventionella hus.

Forskningen har finansierats av NCC och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Nu planerar Agnieszka Zalejska-Jonsson att slutföra studien i en doktorsavhandling under 2013.

Den som initierade forskningsprojektet, och också var en av Agnieszka Zalejska-Jonssons handledare, är Staffan Hintze, forsknings- och utvecklingschef på NCC Construction. Han tycker att resultaten är spännande eftersom de ger byggbranschen större drivkraft att bygga gröna bostäder.

Är det inte självklart att det är lönsamt att bygga grönt?

— Nej det är det inte. Det är lite större investeringar när man ska satsa på grönt byggande. Energieffektiva byggnader tar lite mer plats eftersom isoleringen tar ytterligare yta, så du får betala mer för marken, plus att du får investera lite mer i grejer, säger Staffan Hintze.

Hyresgästerna som har intervjuats i studien uppger generellt sett att de har fått en ökad vilja att ”bo grönt”. Varken hyresgästerna eller fastighetsägarna upplever att det är svårt att sköta gröna fastigheter.

— I ett projekt tyckte hyresgästerna att det var lite för kallt på vintern, men det dominerande var att alla var nöjda, säger Staffan Hintze.

Relaterade artiklar

Ny chef för Veidekkes tunnelverksamhet
”Min tro är att regeringen kommer att söka lösningar efter nya stigar”
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Vinstvarning från NCC