Byggprojekt

Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor

NCC bygger 144 nya anstaltsplatser i Mariestad. Foto: NCC

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter genomföra inledande arbeten för att bygga nya anstaltsplatser på anstalten Rödjan i Mariestad. Uppdraget har ett uppskattat potentiellt ordervärde om cirka 900 miljoner kronor.

– Vi utökar vårt samarbete med Specialfastigheter och tar med oss vår breda erfarenhet av de komplexa miljöer och samhällskritiska byggnader som kriminalvården innebär. Genom att samma team samarbetar kring samtliga närliggande anstalter kan vi samordna resurser och ta tillvara erfarenheter, vilket blir mer kostnadseffektivt, ger snabbare uppstart av projekten och bidrar till mer ändamålsenliga lokaler, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

De nya anstaltsplatserna är en del av Kriminalvårdens satsning på att möta behovet av fler platser. Platserna ska uppföras intill den befintliga anstalten Rödjan i Mariestad, som är en öppen anstalt i säkerhetsklass tre.

De 144 nya platserna kommer att vara i säkerhetsklass två, det vill säga slutna platser. Byggnationen omfattar bland annat tre bostadshus med 48 platser i vardera hus, entrébyggnad, sysselsättningshus samt teknikbyggnader och infrastruktur.

Ramavtal sedan tidigare

Projektet genomförs i samverkan mellan NCC och Specialfastigheter och sker inom det strategiska ramavtal som parterna tecknade under 2019. I oktober 2021 påbörjades utredningsfasen och nu inleds nästa fas med planering och projektering samt inledande markarbeten.

Redan nu utför NCC och Specialfastigheter om- och utbyggnationer vid anstalten Rödjan och anstalten Tidaholm för att göra lokalerna mer ändamålsenliga med fler platser. Lokalerna kommer även att få lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi. Samtliga projekt inom ramavtalet kommer pågå under 2020-talet. Efter färdigställande har det totalt skapats cirka 450 nya anstaltsplatser.

Uppdraget har ett uppskattat totalt ordervärde om cirka 900 miljoner kronor och kommer att orderregistreras löpande i NCC Building Sweden.

Byggvärlden har tidigare skrivit om miljardsatsningen på nya fängelser.