Cementa

Cementa: ”Har inte tiden att vänta på ineffektiva processer”

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelbergcement, Norra Europa. Foto: Cementa
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelbergcement, Norra Europa. Foto: Cementa

I förra veckan presenterades den nya nationella transportplanen. Cementas hållbarhetschef  Karin Comstedt Webb kommenterar satsningen: ”Gemensamt för de flesta av dessa betydande infrastruktursatsningar är att de är beroende av cement och betong”.

Närmare 900 miljarder kronor ska investeras i olika infrastrukturprojekt i landet fram till 2033. Enligt Comstedt Webb bedömer Trafikverket att minst 400 000 ton cement kommer att krävas framöver varje år.

”Cementas satsning på klimatpositiv cement till 2030 och CCS-anläggningen i Slite, har möjlighet att ytterligare förstärka klimatnyttan med transportplanen”, skriver Karin Comstedt Webb och fortsätter: ”Redan nu ser vi en skarp efterfrågan från svensk byggsektor på byggmaterial med lägre koldioxidbelastning och vi förväntar oss en dramatisk ökning när myndigheterna börjar ställa mer offensiva klimatkrav på cementen i sina upphandlingar. Trafikverket är i det sammanhanget en betydande aktör som en av de största upphandlarna av byggprojekt i landet.”

”Krävs vilja, mod och långsiktighet”

Karin Comstedt Webb tror att den viktigaste pusselbiten i Cementas arbete med klimatpositiv cement och betong är att kapa de stora processutsläppen av koldioxid med hjälp av CCS (Carbon Capture and Storage), en teknik som Cementas nya anläggning ska vara utrustad med. Men för att Sverige även fortsättningsvis ska vara ”självförsörjande” på cement och för att omställningen av Slitefabriken ska bli verklighet till 2030, krävs det vilja, mod och långsiktighet från alla samhällsaktörer, skriver hon.

”Med effektivare tillståndsprocesser och beslut för den omfattande klimatsatsning som skall göras på Gotland, såväl i vår egen verksamhet som för den nödvändiga uppgraderingen av elnätet, menar vi att 2030 är en realistisk målbild. Och den målbilden måste vi ha, då det brådskar att fullt ut lyckas med klimatomställningen samtidigt som vi återskapar en försörjningstrygghet och beredskap av en av våra mest fundamentala insatsvaror i samhället.”

”Har inte tiden”

Efter att ha tagit del av den nationella transportplanen förväntar hon sig nu en effektiv och ändamålsenlig myndighetsutövning samt en beslutsam politik.

”Vi har inte tiden att vänta på ineffektiva processer där samhällets samlade intressen inte prioriteras. Svensk förvaltning måste bli mer ändamålsenlig och agil i det landskap som nu råder. Då är min övertygelse att vi kan trygga en robust cementförsörjning, samtidigt som en absolut majoritet av de planerade infrastrukturprojekten upphandlas med klimatpositiv cement. Och, det är bara åtta år bort.”