Nyheter

Dagbok från ett farligt bygge

Per Renman, arbetsmiljöingenjör på JV Söderströmstunneln HB, som bygger ett tekniskt utmanande parti av Citybanan. Det är den flytande tunneln i Söderström, vattnet mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen, med anslutningar till bergtunnlar.

Jobbet gick till ett specialistkonsortium skapat för ändamålet av danska byggföretaget Pihl och tyska Zublin. De sysselsätter cirka 150 personer från mer än 20 länder. Det rör sig i många fall om experter rekryterade från Europa.

Arbetsmiljöinformation går ut på tolv språk. Och engelska termer för nya arbetsmiljörutiner är i svang: Varje vecka hålls tool box talks, möten som följer upp near misses (tillbud) eller bara gör en avstämning av läget. Innan nya arbetsmoment sätts i verket genomförs en säker jobbanalys, en konkret riskbedömning.

Här är hans dagbok för en vecka i oktober.

Måndag: Brandkåren kommer på rutinbesök I bergtunneln. Vi går en skyddsrond. De vill veta hur man bäst kan nå olika platser i händelse av brand. De ger oss också påpekanden. Ett problem som snabbt måste åtgärdas är att få kopplingar från bergtunnlarnas vattenledningssystem att passa med brandkårens slangkopplingar.

Tisdag: Någon har slagit i gång en vibrohammare trots att dykare är nere i vattnet för att inspektera att det inte läcker betong från spontad vägg. Detta är en near miss och det tas upp på ett toolboxmöte. Jag deltar i mötet där de som varit inblandade i incidenten diskuterar vad som hänt. Kanske är det något som jag måste följa upp.

(Vibrohammare används för att sänka ner den spont som bildar en vägg av stål i vattnet).

Onsdag: Ny dykarincident och denna gång allvarligare. En båt har backat mot dykare som är nere i vattnet trots att deras dykarflagg är uppe. Dykarna ser allvarligt på saken, de har sett kolleger sugas in i båtpropellrar och fall då detta slutat med dykares död. Nu var båten inte så nära men uppslutningen på toolboxmötet, 35 man, blev stor för att många ville visa att de respekterar dykarnas jobb och deras krav på säkerhet.

Torsdag: Arbetsmiljöintroduktion för nytillkomna. Jag berättar om byggprojektet i stort och våra arbetsmiljöregler. Jag vill också veta vilket uppdrag de nya har. I det här fallet är det ett gäng österrikare som ska förankra den flytande tunneln i berget med kablar. Jag gör senare en ”säker jobb-analys” med österrikarna. De ska in med kablar och stor utrustning i bergtunneln. Den här gången är det jag som mest lyssnar på dem, de är experterna.

Fredag: Nya maskinförare ska kompetenstestas. Vi låter någon erfaren förare granska hur de jobbar i skarp miljö. En maskinförare ska ha förarbevis och 30 månaders erfarenhet. De har utländska yrkesbevis som tar tid att översätta. Det är arbetsgivarens ansvar att göra kontrollen, men enligt kollektivavtal ska BYN utföra den och utfärda ett erkännandebevis. Men de hinner inte. Hit kommer folk för att jobba, inte för att vänta i veckor. Vi brukar lösa det med att leja någon kunnig från de utbildningsföretag som BYN godkänt. Och jag vill se förarna i verkligheten, det är avgörande. BYN är inne på att det räcker med att se papperna.

Lördag: Jag har fixat en extra utbildning i säkra lyft för ett antal polacker vid vår arbetsplats i Underåsen i Södertälje. Det kommer in nya och vi måste köra ett uppsamlingsheat. Det får inte bli för många som inte gått den kursen. Vi har utbildningsmaterial på svenska, engelska och polska. Själva kursen går på svenska tolkad via engelska till polska. Det tar tid. En mening på svenska verkar bli tio på polska.