Karriär

De kan bli Framtidens kvinnliga ledare

Cecilia Safaee, vd, Fastighets Hemmaplan och Jenny Jonsson vd, ByggVesta.
Cecilia Safaee, vd, Fastighets Hemmaplan och Jenny Jonsson vd, ByggVesta. Foto: Zengun/ByggVesta

För sextonde året i rad rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Fyra kvinnor från samhällsbyggnadsbranschen finns med på listan och har därmed chans att ta hem titeln i år.

För sextonde året i rad rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Vinnaren kommer att offentliggöras på ett event tisdagen den 10 maj.

I år finns Cecilia Safaee, vd, Fastighets Hemmaplan och grundare/ordförande för Futebol dá força Foundation samt Jenny Jonsson vd, ByggVesta i Stockholm med på listan. Swecos Alida Mehovic, gruppchef, och Irma Karat Dzindo regionchef anläggningskonstruktion, även hon på Sweco, finns också med bland de de nominerade.

Cecilia Safaee har nyligen rekryterats som vd för Fastighets AB Hemmaplan. Hon har en bakgrund som social entreprenör, bland annat som grundare av den internationella stiftelsen Futebol dá Força Foundation som idag engagerar närmare 30 000 tjejer i 30 länder med syfte att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom att leda beteendeförändring med fotboll som katalysator.  

Hemmaplan, som lanserades av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter i juli 2021, investerar i och utvecklar centrumfastigheter i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar med syfte att driva positiv samhällsutveckling genom sitt fastighetsbestånd. Bolaget äger i dag Rosengård Centrum tillsammans med Fastighets AB Trianon. 

Cecilia Safaee är även styrelseledamot för byggentreprenadbolaget Zengun.

Vd för ByggVesta sedan två år

En annan kvinnlig ledare i byggbranschen är Jenny Jonsson som för två år sedan, i juni 2020, utsågs till vd för ByggVesta.

Jenny Jonsson är född och uppvuxen i USA. De senaste åren har hon bott och arbetat i Sverige i ByggVestas moderbolag och som ytterst drivande i Yalla Rinkeby som erbjuder kvinnor en väg till integration och arbete genom matlagning och entreprenörskap. 

ByggVesta har som ett av de få bolag länge enbart specialiserat sig på innovativ utveckling av hyresbostäder och hållbar stadsutveckling med människan i centrum. ByggVesta är en långsiktig ägare som genom sina amerikanska ägare vill tillföra nya tankar till hyres- och studentbostäder i Sverige.

Sweco har med två kandidater på listan. Det är Alida Mehovic och Irma Karat Dzindo.

Alida Mehovic är gruppchef för ett gäng konsulter inom projektledningsverksamhet.

– På Sweco är vi otroligt duktiga på att vara föränderliga och även att konkurrera effektivt. Möjligheten för den som vill arbeta med ledarskap eller ledarskapsutveckling är stor. Den enda begränsningen är individen själv. I mitt ledarskap är det fokus på person framför prestation. Jag tror inte på att vi kan uppnå en hållbar prestation eller resultat om inte individen är i fokus. Motiverade individer är nyckeln till framgång, säger Alida Mehovic på Swecos hemsida.

Irma Karat Dzindo är regionchef anläggningskonstruktion.

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20-35 år och arbetar som chef eller ledare. En jury bedömer ledarna för sina prestationer under år 2021 och tidigare enligt kriterierna:

  • Kompetens ledarskap: Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Har hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
  • Resultat: Har ansvar för resultat och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Är exempelvis chef över ett antal anställda, har ekonomiskt ansvar, arbetat med affärsutveckling, verksamhetsansvar och/eller har uppvisat framstående resultat i relation till verksamhetens uppdrag.
  • Potential: Leder verksamheten framåt utifrån en vision om ett hållbart samhälle. Uppvisar nytänkande kring hantering av komplexa frågor. Har förmåga att ta sig an större roller.