Nyheter

De ska utreda behovet av arbetskraft

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har i dag utsett Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare med uppgift att se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen.

– Jag ser att en avgörande fråga för att lösa bostadsbristen är att lösa den brist på arbetskraft som i dag är ett problem inom byggbranschen. Redan före jul ska Pia Enochsson och Tommy Andersson presentera sina förslag på åtgärder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande. 

Pia Enochsson pensionerades nyligen från skolverket där hon var avdelningschef.
Pia Enochsson var tidigare statssekreterare (S) och därefter generaldirektör, först för Glesbygdsverket 1998–2003 och sedan för Myndigheten för skolutveckling från 2004 till dess avveckling 2008.
Från 2009 – 2013 var hon generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.
Pia Enochsson är i dag ordförande för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen)

Tommy Andersson är nyligen pensionerad avtalssekreterare och vice ordförande på facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch (GS-facket) där han varit sedan 1998.
Tommy Andersson har parallellt med detta också varit ordförande för UNI Global Union, Graphical & Packaging sedan 2009.
Tidigare har han även varit fackligt engagerad på Byggnads.

Samordnarna har i uppdrag att:
• Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen.
• Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter.
• Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen.