Statistik & Analys

Detta tycker hantverkarna är viktigast

Hantverkare uppskattar ROT, enligt Hantverkarbarometern. Foto: Gettyimages

Tre av fyra hantverkare tycker att ROT-avdraget spelar en betydande roll. Det visar det första resultatet av Hantverkarbarometern som lanserades av Beijer Byggmaterial i somras.

Syftet med Hantverkarbarometern är att ta tempen på vad hantverkare tycker och tänker kring branschen i olika frågor. Nu presenteras det första resultatet från enkätundersökningen. Det visar att ROT-avdraget fortfarande gör stor skillnad för hantverkare runt om i landet, cirka tre fjärdedelar av alla respondenter tycker att ROT har en betydande roll i deras bransch.

Främst mindre företag

Samtidigt gör ROT-avdraget mest skillnad för mindre hantverkarfirmor än vad det gör för de med större personalstyrka. Bland företag med upp till 10 anställda svarade cirka 75 procent att ROT-avdraget var av stor betydelse, medan siffran var 65 procent för företag med 10 till 100 anställda.

Undersökningen visar också att Hantverkarnas orderingångar inte påverkats nämnvärt av Coronapandemin, endast cirka 1 av 10 (8 procent) av de tillfrågade upplever att de fått svårare att hitta uppdrag, samtidigt som en tredjedel upplevde att det varit lättare att få uppdrag under pandemin.

Vill se att ROT-avdraget utvecklas

– Barometerns resultat visar att hantverkarna i Sverige haft ett starkt år trots en pandemi som drabbat många delar av samhället negativt. Hantverkarbarometern tyder på en optimistisk bransch och att orderingångarna pekar uppåt. Däremot är ROT-avdraget fortsatt bärande för många verksamheter, framför allt de med mindre firmor. Därför är det av vikt att ROT-avdraget ligger kvar på samma nivåer som det gör i dag, men vi vill också se att ROT-avdraget utvecklas för att till exempel främja användandet av hållbarare material på byggen för att få in ett större miljöperspektiv i ROT-frågan, säger Geir Thomas Fossum, vd på Beijer Byggmaterial.

Även miljömedvetenheten bland kunderna har enligt barometerns resultat ökat under det senaste året. Av de tillfrågade hantverkarna ansåg cirka 36 procent att miljömedvetenheten hos kunder ökat under det senaste året och 59 procent tyckte att kundernas miljömedvetenhet var oförändrad.

Ta del av hela resultatet här.