Eskilstuna – Sveriges miljöbästa kommun

Eskilstuna – Sveriges miljöbästa kommun
Eskilstuna är Sveriges miljöbästa kommun 2012, enligt tidningen Miljöaktuellt.
Eskilstuna är Sveriges miljöbästa kommun 2012, enligt tidningen Miljöaktuellt. Miljöaktuellts enkät är den mest heltäckande granskningen av kommunernas miljöarbete. – Vi är oerhört glada över den här utmärkelsen. Det är roligt att ett arbete som bedrivs av så många får erkännande, säger Magnus Johansson, kommunalråd (MP).

 

Eskilstuna har en vision om en trygg och hållbar framtid. Enligt Magnus Johansson betyder det att arbetet med hållbar utveckling prioriteras politiskt och strategiskt.

– Det är viktigt att få in det gröna perspektivet i alla frågor. Vi har placerat det miljöstrategiska arbetet på allra högsta nivå i Eskilstuna kommun. Vi väljer att lyfta fram och synliggöra de initiativ som pågår och få mer utväxling på dem. Det handlar om att lägga ett grönt perspektiv på redan planerade aktiviteter, menar Magnus.

Det breda miljöarbetet är en av Eskilstunas absoluta tillgångar, det är många överens om. Genom att vi formulerar strategiska mål för hållbar utveckling i årsplanen och följer upp dessa blir arbetet långsiktigt, strategiskt och systematiskt.

– Utmärkelsen Sveriges miljöbästa kommun ger oss kraft att fortsätta, säger en stolt Magnus Johansson.

Vad gör Eskilstuna som är så bra?
Det finns många exempel på arbeten och medvetna satsningar som gör att Eskilstuna får det här priset. Bland annat har vi en nästintill världsunik sopsortering som gör det lätt för medborgarna att göra rätt. Vi har Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening. Hela stadstrafiken består numera enbart av biogasbussar. Vårt kraftvärmeverk drivs med 95 procent förnybar energi.

En annan framgångsfaktor i arbetet med hållbar utveckling är samarbeten och nätverk. Eskilstuna kommun är sedan 1999 ekokommun och vi deltar i Uthållig kommun som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och flera andra kommuner.

Alla som bor i Eskilstuna kommun är också med och bidrar i arbetet med en hållbar utveckling, genom att välja cykeln framför bilen, genom att sortera sopor och minska den egna energiförbrukningen.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Peab bygger skola i Eskilstuna
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Peab prisades på gala