Nyheter

”Ett första steg på vägen”

Moderator Anna Bellman och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Anna Sjöström

Hur långt räcker de 55 miljoner kronor som regeringen lagt i budgetpropositionen för 2017 på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga?
Det var en av frågorna som Peter Eriksson, (Mp), bostads- och digitaliseringsminister, svarade på i ett extrainsatt samtal under Business Arena.

Business Arena Stockholm öppnade i dag och en av förmiddagens programpunkter var samtalet med Peter Eriksson. Det leddes av moderator Anna Bellman, som hade tidigare civil- och bostadsminister Stefan Attefall (Kd), som bisittare och expertkommentator.
– Vi kan inte ta alla steg på en gång. De 55 miljonerna om året är ett första steg att effektivisera och det kommer flera regeringsbeslut i höst, svarade Peter Eriksson på den inledande frågan.

Han menar att staten har ansvar att bidra med mark, och även att bidra med bostadsbyggandet.
– Akademiska hus som bygger studentbostäder är ett exempel på det, men det måste ske utan att staten tar över marknaden.

Kommer snabbare processer att leda till att det blir fler hus? frågade Anna Bellman.
– Det är jag övertygad om. Det här är inget kortdistanslopp vi springer och arbetet måste ske på flera nivåer.

Vad kan ni göra åt kompetensbristen?
– Vi har redan tillsatt samordnare som ska se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen.  De kommer att presentera sina slutsatser före jul, svarade Eriksson.
Han tycker också att branschen måste lära sig att bygga på annat sätt, eller rättare sagt att tillverka bostäder i stället för att bygga. Om fler hus tillverkas industriellt så kan man få ner kostnaderna och dessutom använda industriarbetare i stället för ”bara” byggare, var hans slutsats.

Och att lösa kompetensbristen är en viktig fråga.
– Klarar vi inte av att hitta kompetensen inom Sverige så kommer utländska bolag att ta över mer och mer och min drivkraft är att se till att svenska företag kan ta på sig fler uppdrag.

En digitalisering av byggbranschen menar han är ett annat sätt att jobba mera kostnadseffektivt.
– Jag vill se en samordning kring digitaliseringen, men det är inget lätt uppdrag. Det handlar bland annat om att offentlig sektor måste bli bättre på det, men decentraliseringen gör det svårt.

Stefan Attefall undrade om Eriksson var beredd att ändra i miljöbalken så att strandskyddet lättas.
– Ja, eftersom det är ett sätt att visa att vi menar allvar och strandskyddet är en av våra 22 punkter. Ska vi lösa bostadsfrågan så måste man ha punkter som inte älskas av alla i mitt parti. Man jag är beredd att offra en del ideologisk för att nå målet, svarade Eriksson.
Han fortsatte:
– Men i ärlighetens namn så finns det viktigare saker än strandskyddet. Ränteavdraget är en sådan fråga, till exempel.

Stefan Attefall frågade hur det gick med det stora stödet, det vill säga de 3,2 miljarder kronor som regeringen ska ge i investeringsstöd till byggandet av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
– Det kommer nu i höst, svarade Eriksson.
– Kan man verkligen lita på det? frågade Attefall.
– Jag vet inte om du litar på mig, men jag arbetar för att det ska komma nu i höst, eller senast till jul. Det är inlagt i budgeten, men man har inte kunnat söka förrän nu. Men det har hela tiden varit tänkte som ett retroaktivt stöd.

Den sista frågan från Anna Bellman var vad Eriksson hoppades bli känd för som bostadsminister.
– Ska du införa ett Eriksson-tempel i stället för ett Attefalls-hus?
– Nej, ett Eriksson-tält, kanske. Skämt åsido så kommer jag att vara nöjd om folk framöver kommer att tänka ”han fixade det där med bostäder” om mig.