Nyheter

Få certifierar befintliga fastigheter

Allt fler fastighetsägare väljer att miljöcertifiera sina nybyggda kontor och bostadshus. Men de befintliga fastigheterna har hamnat på efterkälken. Det konstaterar Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council.

Varför ska man miljöcertifiera byggnader?

– Det är ett kvitto på att även andra tycker att det man gör är bra. Certifieringssystemen är utvecklade av experter som har bedömt vad som är viktigt. Certifieringen ger också en kvalitetskontroll. Vi granskar alla handlingar och gör intervjuundersökningar med boende om hur de uppfattar boendemiljön. När vi granskar ritningar upptäcker vi ofta väldigt mycket fel som fastighetsägarna får åtgärda – det leder till en bättre byggnadskvalité. Vi har avslöjat en okunnighet inom branschen när det gäller miljö och innemiljö.

Varför ökar antalet certifieringar?

– Sedan 2011 har det skett en kraftig ökning. Att vår organisation finns har stor betydelse, men det är också en internationell trend som har smittat av sig. Intresset och viljan att betala mer för miljöcertifierade byggnader har tagits upp av svenska investerare.

Hur stort är intresset för certifiering av befintliga byggnader?

– Vi har inte riktigt nått det befintliga beståndet än. Många större fastighetsägare går igenom sitt bestånd och det börjar bli vanligt att göra en långsiktig plan. När man renoverar passar man också på att genomföra energiåtgärder, men det sker med en byggnad i taget.

Hur ska man få fler att miljöcertifiera färdiga byggnader?

– De flesta miljökrav kommer från Bryssel och det påverkar hela branschen. Nu sitter man och tittar på vilka krav som ska ställas på befintliga byggnader. Man har bett alla medlemsstater att komma med en handlingsplan för befintliga byggnader. I Bryssel vill man att medlemsländerna ska gå före med det offentliga fastighetsbeståndet och det tycker jag är rimligt.

Vad kan göras i Sverige?

– Man borde gå vidare med de energideklarationer som alla har gjort nu. Jag tror att många fastighetsägare tvekar att genomföra åtgärder eftersom analysen är för översiktlig, man vill se mer noggranna beräkningar. Staten borde ge stimulans åt fastighetsägare, någon typ av check till de som har byggnader med sämst energiprestanda så att de kan anlita en konsult som kan göra en djupare analys. I en sådan analys skulle det även vara bra om fastighetsägaren fick förslag på ett renoveringspaket, så kallad deep renovation, där ekonomiskt lönsamma åtgärder kombineras med mindre lönsamma. Det skulle stimulera fler att inte bara göra de billigaste energiåtgärderna.

Hur ser utsikterna ut för en sådan lösning?

– Problemet är att det i Sverige i dag saknas en politisk vilja att driva den här frågan. Ingenting får kosta. Men om vi ska lösa miljöproblemen måste vi minska energiåtgången på bred front, även i byggnader.

Marie Bergström

marie.bergströ[email protected]