Nordbygg

Film: Så blir grön fastighetsfinansiering lönsam

Åsa Bergström, vice vd samt ekonomi- och finanschef på Fabege
Åsa Bergström, vice vd samt ekonomi- och finanschef på Fabege.

Inom byggsektorn är Stockholmsmässan mest känd för Nordens största byggmässa, Nordbygg. Men mellan varje Nordbygg ordnas flera systerevenemang. En av dessa är Fastighetsenergi 2023 som arrangeras den 25 april. Åsa Bergström, vice vd samt ekonomi- och finanschef på Fabege, kommer där delta i en paneldiskussion kring värdering och grön finansiering av installationer. 

Grön finansiering innebär bland annat att fastigheten uppfyller vissa krav på hållbarhet. Med en ansvarsfull finansiering attraherar man investerare, väcker anställdas stolthet, påverkar värdet på fastigheten men främst av allt handlar det om att ta ansvar för klimat och miljö. Fabege har jobbat länge för att uppnå en grön finansiering och som resultat är företaget nu bland de ledande i fastighetssektorn inom området.  

– Vi har jobbat mycket med bankerna för att få dem att premiera finansiering av fastighetsutveckling som är hållbar. Det ger nya incitament för oss som fastighetsutvecklare att jobba ännu hårdare för att uppfylla kraven som ställs om fastigheten ska klassificeras som grön, berättar Åsa Bergström.

Fabege har uppnått sitt interna mål om att ha 100 procent grön finansiering och Åsa Bergström berättar om sina tre bästa tips för att klara det målet:

  1. Gör rätt investeringar för att dra ner fastigheternas energiförbrukning.
  2. Arbeta med certifieringar. Dels blir huset mer hållbart, dels är det viktigt för kunderna som vi hyr ut våra fastigheter till.
  3. Arbeta med återbrukat material, det är framtiden inom nybyggnation.

– För att kunna genomföra dessa steg behövs tuffa mål i organisationen och en involvering från beslutsfattarna, avslutar Åsa Bergström.

Fastighetsenergi 2023 går av stapeln 25 april 2023 på Stockholmsmässan.