Nordbygg

Film: ”Solenergi stor potential för fastighetsägare”

Mats Johansson, vd Assemblin
Mats Johansson, vd för Assemblin.

Solceller har sjunkit dramatiskt i pris samtidigt som energipriserna gått upp. Solenergianläggningar är därför en utmärkt investering för fastighetsägare. Det menar Mats Johansson, vd Assemblin, som nyligen lanserat affärsområdet Assemblin Solar.

Mats Johansson beskriver solceller som en bra och sund investering. Detta eftersom kostnaden för solceller har gått ner dramatiskt, samtidigt som energipriserna har gått upp. Det gör att kalkylen för solenergi bra ut, ofta ligger avkastningen på investeringen på fem till tio år.

En ytterligare bonus för fastighetsägare är att lagringsmöjligheterna förbättras. Genom att kombinera en solcellsinvestering med lagring utnyttjar du dess fulla potential. Batterier för fastigheter har tidigare varit väldigt dyra men nu sjunker priserna. Sist men inte minst kan solenergi bli en god inkomstkälla för fastighetsägaren.  Med en bra solcellsanläggning och lagring går det att sälja överskottet och skapa intäkter till fastighetsägaren, tipsar Mats Johansson.