Nyheter

Fortsatt planarbete för Tellus Towers

Tellus station Telefonplan. Bild: SSM


Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om fortsatt planarbete för skyskraporna Tellus Towers vid Telefonplan, söder om Stockholms innerstad. En detaljplan kan komma att antas under det fjärde kvartalet 2020.

Beslutet togs på ett möte den 31 januari, framgår av ett pressmeddelande från SSM.

SSM planerar för mer än 1.000 lägenheter i de två tornen om 58 respektive 78 våningar. Tellus Towers är en del av en större vision och satsning på området Telefonplan som också omfattar överdäckning av tunnelbanan och ny stationsbyggnad. Enligt SSM har 18 000 personer anmält sitt intresse till att få bo i Tellus Towers som får 1 200 bostäder med olika upplåtelseformer. Bostadstornen är ritade av arkitekten Gert Wingårdh och utformas som två spiror. 

Ett nytt steg i processen blir ett ordinarie plansamråd under det andra halvåret 2019 med en efterföljande granskningsperiod fram till dess att detaljplanen planeras kunna antas under inför årsskiftet 2020/2021.

Produktionsstart har planerats till nästa år med inflytt år 2023, enligt den senaste kvartalsrapporten.

Projektet drivs idag i ett joint venture mellan SSM och den globala aktören Partners Group.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden