Nyheter

Här är Sveriges största bygge

Nu drar bygget av Citybanan i gång på allvar. Arbetet har nått huvudtunnlarna och går in i ett mer intensivt skede.<br> – Nu kan vi jobba på flera fronter och spränga mycket oftare, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan.

Det enorma järnvägsprojektet genom och under Stockholm består av en järnvägstunnel och en servicetunnel samt en bro i Årsta. Hittills har man arbetat på de arbetstunnlar som ska användas för in- och uttransport av bergmassor och maskiner, men nu börjar arbetet på huvudtunnlarna. – Det innebär att vi helt plötsligt kan börja jobba på flera fronter samtidigt, säger Kjell-Åke Averstad. Hittills har man kunnat spränga ungefär 10-15 gånger per vecka, men nu kan det bli uppemot 40 sprängningar per vecka. Därmed kommer också allmänheten att märka av arbetet med Citybanan mer. I tunnelbanan blir det tillfälliga avstängningar av t-centralens plattform för blå linjen under lågtrafik. Och sommaren 2011 och 2012 blir det månadslånga avstängningar av ett par stationer på blå linjen. Kjell-Åke Averstad anser att den största utmaningen med projektet är att bygget måste ta stor hänsyn till omgivningen eftersom det pågår mitt i huvudstaden. – Om vi skulle bygga någon annanstans skulle vi kunna bygga dubbelt så snabbt, säger Kjell-Åke Averstad. Hade Citybanan byggts på landsbygden hade borrning kunnat göras dygnet runt och fulla salvor hade kunnat användas vid sprängningen. Som det nu är kan maxladdningen, när man spränger fem meter framåt och hela tunnelarean, endast användas vid ett fåtal tillfällen. Citybanan är Sveriges största pågående bygge med sina 16,8 miljarder kronor. Syftet är att förbättra tågtrafiken så att tågen ska gå tätare och punktligare. Och förbättringarna ska inte bara komma stockholmarna till del: – Med Citybanan fördubblar vi kapaciteten genom centrala Stockholm, de två spår som finns är kraftigt överbelastade. Vi löser ut getingmidjan och det är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av tågtrafiken i landet. 80 procent av alla tågresenärer kliver av eller på i Stockholm, och att vi har en begränsad kapacitet här har väldigt stor påverkan i hela landet, säger Kjell-Åke Averstad. När Citybanan är färdigbyggd kommer det att finnas två dubbelspår genom Stockholm, ett för pendeltåg och ett för gods-, fjärr- och regionaltåg. Projektchefen kallar ofta Citybanan för landets viktigaste infrastrukturprojekt, men han vill inte säga att det är viktigare än det omdiskuterade vägbygget Förbifart Stockholm. – Det får förstås andra svara på, där kan man säkert ha olika värderingar. Men som stockholmare tycker jag att det är viktigt att man löser både väg- och järnvägsfrågorna, för det är ett problem, säger Kjell-Åke Averstad.

Se grafiken över hela Citybanan: Klicka här!

Grafik: Jonas Askergren, Fakta: Linda Nohrstedt, Flashanimering: Anders Vikhult

Fakta/Citybanan

Vad: En 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm.

Två nya stationer; City och Odenplan. En 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta.

Vem: Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms

stad, Stockholms läns landsting och SL.

Kostnad: 16,8 miljarder kronor (i 2007 års penningvärde).

Trafikstart: 2017

Station City redan igång

På den nya stationen i city har arbetet redan kommit igång. NCC är entreprenör och har drivit Bangårdstunneln ner till servicetunneln.

— Nu arbetar vi med att ta oss upp under perrongen på röd/grön tunnelbanelinje, säger Jan Udén, projektchef på NCC.

Inom kort ska NCC ha nått det första plattformsrummet.

Förstärkning innan den nya stationen byggs

Innan man kan börja schakta för att bygga den nya biljetthallen på

Odenplan måste man förstärka den befintliga biljetthallen. Det håller

Bilfinger Berger på med tillsammans med en entreprenör som har

anlitats av SL

— Förstärkningsarbetet avslutas under juni, sen börjar vi med

utschaktning, säger Peter Ringler, ansvarig för controlling och

contract management på Bilfinger Bergers entreprenad. Betongarbetena

kommer troligen igång efter sommaren. Den allmänna utformningen av

stationen är klar, men detaljerna saknas. Projekteringen pågår och

väntas bli klar till sommaren 2011. Bygget av stationen sker

successivt i takt med att handlingarna blir färdiga.

Sänktunnel vid Söderström

Mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen bygger konsortiet JV

Söderströmstunneln en sänktunnel. Tre stålelement ska sänkas någon

gång under 2012 och kopplas ihop under vatten. Stålelementen byggs i

Estland och har transporterats till Underås för de första

gjutningsarbetena. Därefter bogseras de flytande i vattnet till Söder

Mälarstrand, där de sista gjutningarna utförs. Hittills har ett

element anlänt till Stockholm.

— Vi har haft ganska svåra grundförhållanden här, och ligger något

efter tidsplanen när det gäller grundläggningsarbetena, men det ska vi

försöka ta igen, säger Ingvar Fyhr, projektchef på JV

Söderströmstunneln.

1.När de tre stålelementen är färdiggjutna flyter de i vattnet, cirka

30 centimeter ovanför vattenytan. Elementen dras på plats med hjälp av

vinschar.

2. Tankar i ändarna fylls med vatten så att elementen sjunker. De

kopplas ihop med hjälp av ginakopplingar. Vattnet i mellanrummen

pumpas bort och elementen svetsas ihop. Ändväggarna på elementen tas

bort.

3. Ett stenlager läggs ovanpå elementen och vattnet i tankarna pumpas ut. Därefter gjuts betonggolvet i tunnelelementen.