Byggprojekt

Här byggs landets nya anstalter

Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande Norrköping, Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef, Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo, och Viktoria Rydholm, tf chef för fastighetsenheten Kriminalvården. Bild: Magnus Andersson

Kriminalvården vill etablera två nya anstalter – en i Norrköping och en i Värnamo.
– Vårt beslut grundar sig i myndighetens behov samt förutsättningarna i de två kommunerna, säger Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef Björn Myrberg.

Totalt kommer de båda anstalterna att rymma 400 platser för intagna.

– Vi ser viktiga fördelar med att etablera två initialt något mindre anstalter i region öst istället för en större anstalt, säger Björn Myrberg.

”Bästa sättet att tillgodose våra behov”

Beslutet att gå vidare med två kommuner har fattats av generaldirektör Martin Holmgren. Fördelen med detta uppges bland annat vara att man får en ökad förmåga till snabb kompetensförsörjning eftersom sårbarheten delas mellan två orter. Långsiktigt väntas det även innebära större möjligheter att öka kapaciteten senare vid två mindre anstalter än en större. Dessutom är befintliga häkten i dessa områden i behov av utveckling.

– Alla kandidatkommuner har haft goda kvalitéer för en anstaltsetablering. Bedömningen är att nya anstalter i Norrköping och Värnamo är det bästa sättet att tillgodose våra behov och vi är tacksamma för kommunernas engagemang under processen.

Nästa steg i arbetet är att skriva avsiktsförklaringar med företrädare för Norrköpings och Värnamo kommun. Målsättningen är att de nya anstalterna ska vara klara år 2028.

Glada och nöjda i Norrköping

I Norrköping välkomnar man beskedet som i första skedet förväntas skapa omkring 200-300 nya jobb i kommunen.

– Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet från Kriminalvården. Det här är en viktig etablering för Norrköping och Norrköpings näringsliv – inte minst eftersom det ger många nya jobb, både gällande personer som är nya på arbetsmarknaden och mer erfarna specialister. Detta är ett mycket välkommet steg i utvecklingen av kommunen, dessutom får vi möjligheten att bidra till att lösa samhällsutmaningen med ökat platsbehov inom Kriminalvården, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Fyra alternativa platser i Värnamo

Den nya anläggningen kommer att byggas på ett omkring 38 hektar stort område i Klingstad, som finns med i översiktsplanen som verksamhetsmark. I och med etableringen av kriminalvårdens nya anstalt anses området som färdigutvecklat.

Enligt SVT Jönköping tittar Kriminalvården och Värnamo kommun på fyra alternativ i kommunen för etableringen: utanför Kärda, i skogen mellan Värnamo och Hörle, strax väster om Värnamo och utanför Bor. Uppskattningen, enligt SVT, är att anstalten i Värnamo kommer att generera cirka 200 nya jobb inom anstaltsverksamheten.