Nyheter

Heidelberg Materials ansöker om 30-årigt täkttillstånd

Kalkstenstäkten i Slite. Två dumprar kör material och en vindkraftsnurra syns i bakgrunden.
I Slite tillverkas cirka tre fjärdedelar av det svenska behovet av cement. Foto: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials lämnar i dagarna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett 30-årigt täkttillstånd för brytning av kalksten på File hajdar, i Slite på Gotland.

Tidigare i en intervju har Magnus Ohlsson, vd, sagt att ansökan ska lämnas in före jul och nu meddelar bolaget att att den lämnas in ”i dagarna”.

– I ansökan presenterar vi en stor palett av åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet bidrar positivt till Gotlands vattenförsörjning och att vi långsiktigt kan stärka den biologiska mångfalden. Det långsiktiga täkttillståndet borgar för att kunna genomföra planen för infångning av koldioxid i Slite – en mångmiljardinvestering och den enskilt största satsningen för att möjliggöra klimatomställningen i svensk samhällsbyggnadssektor, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Heidelberg Materials kommer att investera cirka 1,5 miljarder kronor för skydd av vatten och natur.

Som en del i det sökta tillståndet planerar Heidelberg Materials följande insatser:

  1. Omvandla Västra brottet till en sjö då den täkten avslutas.
  2. Lagra och rena vatten för att stärka dricksvattentillgången på norra Gotland.
  3. Återinfiltrera grundvatten till närliggande områden.
  4. Minska inflödet av grundvatten till File hajdar-täkten genom tätning av berget.
  5. Upprätthålla flöden i bäckar och vattendrag.
  6. Återställa och skapa livsmiljöer för fjärilsarter.
  7. Anta ett ambitiöst ekologiskt kompensationsprogram för att motverka förlust av naturvärden.

Det nuvarande fyraåriga brytningstillståndet gäller till och med december 2026.