Nyheter

Högkonjunktur för fritidshus under pandemin

Timmerhus i Idre. Här byggs många fritidshus.

Svemester och distansarbete. Då satsar svenskarna på fritidshus. Förra året ökade antalet sökta bygglov från privatpersoner med 50 procent jämfört med 2020. 2022 kan bli ännu ett rekordår för småhusleverantörerna.
Vi kommer att bygga ut vår fabrik i vår, säger Leif Svanholm, vd på Skidstahus.

Marknaden för fritidshus har ökat lavinartat, vilket märks i antalet sökta bygglov. Förra året sökte cirka 4300 personer bygglov för fritidshus. 2020 var siffran cirka 2880 ansökningar. Det betyder att ansökningarna ökat med cirka 50 procent.

Tittar på hur det såg ut före pandemin (2019) så har bygglovsansökningarna från privatpersoner ökat med hela 88 procent. Inkluderar man dessutom ansökningar från företag så blir siffrorna ännu större (se faktaruta nedan).

Trenden bekräftas även av antalet byggstarter. I Byggfaktas databas syns en stor ökning av antalet gruppbyggda fritidshus, som är den kategori man kartlägger (här är det företag och inte privatpersoner som söker bygglov för byggande av fritidshusområden). Enligt byggstartsbarometern ökade andelen gruppbyggda fritidshus med 133,5 procent när man jämför jan-dec 2021 med samma period 2020, och hela 137 procent om man jämför med 2019.

Pandemin nämns som den främsta förklaringen till svenskarnas satsning på fritidshus.

Ökad orderingång – och leveranstid

– Pandemin fick motsatt effekt mot vad vi först befarade. Den ökade viljan att flytta ut på landsbygden, möjligheten att arbeta hemifrån och sämre förutsättningar att resa utomlands har gjort att vi haft en våldsam expansion med kraftigt ökad orderingång och därmed också ökade leveranstider, säger Leif Svanholm, vd och försäljningschef på Skidstahus.

Även minskad arbetspendling och pausade aktiviteter och evenemang har sparat tid för många familjer.

– Under pandemin har det frigjorts tid. Många har haft tid att ta tag i de där drömmarna de haft och nu suttit hemma och planerat, säger Ola Jonsson, säljare på Jörnträhus, som också märkt av en kraftig försäljningsökning.

Dalarna är det län som drar upp statistiken mest. Där har byggstarterna av gruppbyggda fritidshus femdubblats det senaste året. Bland annat är det fjällstugor i Idre och Sälenområdet som driver byggandet.

Ett husbygge i Idre, Dalarna. Foto: Susanne Bengtsson

– Idre har varit hett i flera år, men under hösten 2021 kände vi av en väldig ökning. Vi får jättemycket förfrågningar från just Idre och Himmelfjäll, säger Ola Jonsson, som är ansvarig för Jörnträhus i just Dalarna.

Bygger ut fabriken

Även Skidstahus levererar till fjällvärlden.

– Den största ökningen ser vi på just fjällstugor, och oftast är det inga små stugor utan fritidshusen har blivit större och är fullt utrustade stugor med hög standard. Vi levererar mycket till Idre och Sälen, men också till Vemdalen, Jämtland och Västerbotten. Vi riktar oss i första hand till konsumentledet men bygger även en del bostadsrätter i egen regi, säger Leif Svanholm.

För att möta den ökade efterfrågan har Skidstahus tagit beslut om att bygga ut sin fabrik i Ullånger.

– Då kommer vi att kunna öka vår kapacitet från 200 till 300 hus per år.

Även för Jörnträhus har 2021 varit ett rekordår med en försäljningsökning på 400 procent jämfört med föregående år. ”En helt galen siffra”, kommenterar vd Mikael Lindberg på företagets hemsida.

För att klara av trycket har Jörnträhus investerat i en ny produktionslina i husfabriken i Jörn. Det innebär en kapacitetsökning för fritidshus med drygt 40 procent.

– Genom att strukturera om i en av våra husfabriker och riva bort ett par väggar så har vi kunnat bygga en produktionslinje som kommer att göra att vi ökar vår kapacitet för fritidshus med drygt 40 procent. Vilket såklart känns väldigt bra då efterfrågan på våra husbyggsatser är enormt stort.  I och med detta så kommer vi att ha cirka 30 personer som jobbar med produktionen i Jörn, säger Mikael Lindberg, vd Jörnträhus.

Bygglovsansökningar:

Sökande privatperson (ett eller flera fritidshus per ansökan):

2021 – 4311 st

2020 – 2886 st

2019 – 2296 st

2018 – 2541 st

Sökande både privatperson och företag (ett eller flera fritidshus per ansökan kan det vara, men vanligare med flera om företag sökt om bygglov):

2021 – 4695 st

2020 – 3093 st

2019 – 2509 st

2018 – 2746 st

OBS! Antal sökta bygglov är inte lika med antal unika fritidshus. Om ett byggföretag sökt bygglov för fem hus så räknas det endast som ett sökt bygglov i ovan statistik.

Källa Byggfakta