Nyheter

Infrastruktur och bostäder i fokus

Under Business Arena Stockholm i veckan diskuterades framtidens stadsbyggande flitigt. Inte minst vad gäller de största utmaningarna för våra växande storstadskommuner – infrastruktur och bostadsbyggande.

Årets huvudteman för Business Arena Real Estate Stockholm var Infrastruktur och bostadsbyggande samt Fastigheter och finans. Utmaningarna är till stora delar de samma för Sveriges växande storstadskommuner. Det handlar om att ge unga och nyinflyttade möjlighet att skaffa bostad och att bygga upp en fungerande infrastruktur i regionen.

– Malmö har en ung befolkning och en unik fysisk koppling till kontinenten. Här finns en stor potential att förtäta stadskärnan och bygga på höjden. Närheten till vattnet är attraktiv, liksom närheten till Köpenhamn och Skånes tillväxtorter, som inte ligger mer än 30 minuter härifrån, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne.

En av de största utmaningarna handlar om att klara inpendlingen till Malmö.

– Idag pendlar 60 000 in och 30 000 ut från staden. När man kommer från Köpenhamnshållet är Hyllie första station, vilket är en stark konkurrensfördel för utvecklingen av den nya stadsdelen, säger Stefan Lindvall, vd Fastighetsägarna Syd.

I Göteborg är stora infrastrukturpaket på gång, vilket möjliggör en större utbyggnad av de centrala delarna. Älvstaden är ett stort område i centrala Göteborg, men älven som barriär är en utmaning.

Erik Selin, vd på Balder fastigheter tror att det är jättesvårt att få till en blandstad utanför kärnan. Tage Christoffersson, vd, Eklandia avslöjar planer på en ny arena i Göteborg.

– Det behövs en ny arena i Göteborg och självklart ska den byggas vid evenemangsstråket, menar han.

För Stockholms del är det svårare att förtäta i innerstaden. Det byggs mycket nya kontor i norrort, där utvecklingen är starkast kring de allmänna kommunikationerna. Dessutom pågår utvecklingen av en ny flygplansstad kring Arlanda flygplats.

– Vi konkurrerar inte alls med förorterna, utan med andra flygplatsstäder. Vi brukar säga att vi kan erbjuda gångavstånd till övriga världen, säger Kristina Alvendal, vd, Stockholm Arlanda Airport.

Just nu finns 20 000 arbetstillfällen i området och planen är att siffran ska vara 50 000 år 2030. Men redan om fem år menar Kristina att man ska kunna skönja den arbetsplatskvalitet som den nya stadsbebyggelsen ska ge.

Framtidsforum var en av nyheterna på Business Arena. Där talade Anders Fries, partner på Strategisk Arkitektur, om framtidens Arkitektur.

– Den stilskapande arkitekten Corbusier frågade en gång konstnären Salvador Dalí vad han trodde om framtidens arkitektur. ”Mjuk och hårig” blev svaret, något som inte ens gick att föreställa sig på den tiden då allt skulle ha räta linjer. Men nu är vi där, med allt mer runda, böljande former och ”hårig” växtlighet.

Bland utställarna fanns ett bra exempel på det. Sweco visade upp sitt 60 meter höga växthus som de utvecklat tillsammans med Plantagon. Det första växhuset byggs i Linköping.

Jenny Marcuson