Nyheter

KTH-professorn: Därför misslyckas industriellt bygge

NCC:s storsatsning på industriellt byggande i Hallstahammar avbröts 2007 efter ett år.”Open House” i Arlöv blev också en flopp och stängde 2008. Forskaren Hans Lind på KTH tror inte det går att bygga hus på fabrik. Åtminstone inte i stor skala.

– Det har gjorts flera försök genom åren med sådana storskaliga projekt där man i ett slag försöker förändra husbyggandet. Det har alltid misslyckats, säger KTH-professorn Hans Lind som forskat i ämnet.Försöken har gjorts i flera länder, och då man lyckats har det handlat om enkla hus med en slit-och slängkvalitet som bara ska hålla i omkring 20 år.

Två lyckade exempel i Sverige är också Lindbäcks Bygg i Piteå, som bland annat tillverkar flerfamiljshus av trä, och Skanska och Ikeas gemensamma trähusfabrik i Gullringen, Småland. Utöver det finns flera småhusfabrikanter som länge producerat på fabrik.

– Jo, men alla dom exemplen är relativt små verksamheter som där det industriella byggandet utvecklats stegvis under många år. Det är en annan sak än de storskaliga försöken där man i ett slag försökt revolutionera husbyggandet, säger Hans Lind.Hans förklaring till att NCC lade ner sin fabrik i Hallstahammar så snabbt är att man inte klarade alla tekniska problem – och sedan vek konjunkturen.

– NCC hade investerat stort, med mycket fast anställd personal. Kommer det då en lågkonjunktur med svag efterfrågan sitter man där med sina stora kostnader. Det är möjigt att NCC lade ner för snabbt. Men i grunden är den typen av satsning en dålig affärsidè, anser Hans Lind.

Lindbäcks Bygg, Gullringen och andra småhustillverkare klarar konjunktursvängningar bättre eftersom de är uppbyggda på ett annorlunda sätt. Det har till exempel en större andel rörliga kostnader, jobbar med många underleverantörer som de kan dela omkostnaderna med i svåra tider.