Nyheter

KTH snackar buller med Kina

Kineserna har börjat uppmärksamma ett av västvärldens stora gissel — väg- och annat buller från våra transporter. Ett problem som bara ökar i Europa likaväl som i Kina.

KTH har fått i uppdrag att ordna det första mötet mellan europeiska och kinesiska bullerexperter. Ett gemsensamt europeisk-kinesiskt forum om transportbuller, anordnat av KTH:s Marcus Wallenberglaboratorium och Kinas vetenskapsakademi. Samarbetet ska på sikt resultera i gemensamma åtgärder för att få ner oljudet i städerna, på vägar och järnvägar.

Marcus Wallenberglaboratoriet, MWL, anses vara ett av Europas främsta akademiska centra för forskning om ljud, vibrationer och buller.