Bolag

Lagmaskinen som styrs av värderingar

Markus Brink, vd på Brixly. Foto: Henrik Ekberg

Trygghet och långsiktighet är två ord som ofta återkommer vid ett samtal med Markus Brink, vd på Brixly.
– Jag brukar säga att vi bygger också, vi pratar inte enbart värdegrund, skrattar vd:n för Mölndalsbolaget.

Den 5 juli 2019 bröt sig Markus Brink, tillsammans med ledningsgruppen för Erlandssons Bygg, ut från Erlandssonskoncernen och bildade Brixly. Med sig hade han de närmare 500 anställda på bolaget som utgjorde Erlandssonskoncernens västsvenska del. Sen kom pandemin, cementkrisen och nu kriget i Ukraina.

Ville hålla ihop laget

– Ingen kunde veta vad som skulle hända. Men jag måste säga att det ändå har gått bättre än jag trodde. Och det har med anledningen till att vi bröt oss ur att göra. Det var en strategifråga. Vi ville hålla ihop laget samtidigt som Erlandssonsledningen ville gå åt ett annat håll. Det blev slitningar och det var bättre att vi köpte ut bolaget, berättar han och utvecklar:

– Bara det att vi kom fram till namnet Brixly tillsammans var stort. Den förändring som skedde med oss då boostade oss som företag.

Brixly är värderingsstyrt. Samtliga anställda ska stå upp för bolagets värdegrund och de gyllene orden är laganda, ansvar och personlighet. Gör man det blir man en del av laget. Dessa krav ställs även på bland annat underentreprenörer och leverantörsleden.

– Våra byggarbetare tänker inte att man ska sätta 3 000 reglar, utan det är en förskola som ska byggas, där barn ska vistas. Vi tänker helheten, det finns en tanke eller en avsikt med bygget. Detta lyfter engagemanget hos medarbetarna, förklarar Markus Brink.

Hur vet du att dina anställda dagligen lever upp till detta?

– Vi mäter till exempel kundnöjdhet och ser vilka faktorer som ligger bakom resultatet.

Hur väljer ni projekt utifrån er värderingsprincip?

– Långsiktigheten. Det är det viktigaste. Sen jobbar vi väldigt mycket med kommunala uppdrag, alltså LOU-uppdrag. Vi vet att marknaden ofta går upp och ner, men LOU-uppdragen finns oftast kvar och kan till och med öka ibland när det är sämre tider. Bolagets förutsättningar är inte att toppa vinsterna utan att bygga en långsiktighet och bli tryggare.

Civilingenjör Markus Brink började som trainee på NCC år 2000. Efter sex och ett halvt år, då som affärschef, lämnade han byggjätten för Erlandssons bygg. Vi befinner oss på huvudkontoret i Mölndal en morgon i början av mars. Markus Brink pratar gärna och mycket. Om bolagets lagarbete och den nära kundkontakten som de 15 lokalkontoren i Västsverige inte minst är ett tydligt bevis på. Men också om sponsringen av de 30 lokala idrottsföreningarna, där även värdegrundsarbetet väger tungt. Och om hur uppväxten i bohuslänska Tanumshede, där hans föräldrar drev en bensinstation, har präglat hans syn på att driva bolag.

– Där fanns den nära kundkontakten och att jobba som ett lag, säger han.

Tror på projektutveckling

Brixly står på fyra ben: Entreprenad, projektutveckling, bygg- och skadeservice samt mark- och anläggning. Den sistnämnda står för ungefär fem procent, bygg- och skadeservicen för närmare 30 procent och resterande hör till entreprenad-verksamheten.

– Vi har än så länge en väldigt liten projektutvecklingsdel, men denna kommer att växa. Vi investerar alltmer råmark i tidiga skeenden som vi sedan utvecklar tillsammans med kunden. I till exempel Kungsbacka har vi stora markområden, berättar han.

De kommunala projekten står för cirka 50 procent av Brixlys omsättning. Bolaget har förhållandevis många egna anställda byggnadsarbetare; av de cirka 500 medarbetarna hamnar omkring 180 på tjänstemanna-sidan och resterande är kollektivanställda byggnadsarbetare. Men det är också där som den stora utmaningen ligger för Brixly. Byggnadsarbetare är en bristvara i dagens Sverige. Och söker man efter lagspelare med en speciell inställning till arbetslivet så blir det inte lättare. Därför knyter man an till lagets nyförvärv i ett tidigt skede.

– Vi arbetar mycket med lärlingar, bland annat från vår Lärande Bygg tillsammans med Kungsbacka kommun, där vi lär upp nyanlända som kommer till Sverige. När vi ger dessa personer chansen så känner vi att deras engagemang och koppling till företaget blir starkare. Det är bättre för samhället, de går snabbt från att vara bidragstagare till skattebetalare. Här tror jag att vi sticker ut i branschen.

Stödjer idrottslivet

Till det nybyggda huvudkontoret på Alfagatan i Mölndal flyttade Brixly för fyra år sedan. Markus Brink berättar att det finns en biodling på taket och fordonsparken består av elbilar. Vid en snabbkoll på bolagets Facebooksida kan man se att den traditionella loggan är utbytt mot en gul och blå till stöd för Ukraina. Nyligen medverkade man också till en leverans med förnödenheter till det krigsdrabbade landet.

– Ska vi vara ett av branschens mest hållbara byggbolag ska vi också visa att vi är det. Det har vi lovat våra kunder och det är också kunder som jobbar för dessa frågor som vi vill ha. På det här sättet attraherar vi också personal som vill vara en del av detta, säger vd:n.

Satsar på tre miljarder

Markus Brink sitter som sammankallande för Byggföretagens och Byggnads initiativ Sund konkurrens och schyssta byggen. Vad gäller dessa frågor tycker han att branschen är för slapp i dag.

– Men det är positivt att arbetslivskriminaliteten nu är uppe på agendan och diskuteras. På Brixly gör vi uppföljningar av underentreprenörer som vi anlitar, både i upphandlingsskeendena och genom kontroller på arbetsplatserna. För att vi ska kunna jobba på vårt sätt och överleva långsiktigt så måste vi driva de här frågorna. Som upphandlare kan vi inte köpa till det billigaste priset, är det oskäligt ska vi inte köpa.

Brixly är i dag det 13:e största byggbolaget i Sverige sett till antalet anställda, enligt Byggföretagens senaste lista. 2020 omsatte bolaget drygt 2,3 miljarder kronor. Målsättningen är att nå tre miljarder 2023 och bli den största byggaktören i västra Sverige.

– Vi har i dag en orderstock som är betydligt större än tidigare och vi känner oss verkligen, så sett, rustade för framtiden. Men vi tänker inte bygga omsättningen om vi inte säkerställer förutsättningarna för att hitta rätt medarbetare och att vi bygger på en långsiktig basis.