Nyheter

Malin Löfsjögård blir professor

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård har utsetts till adjungerad professor i betongbyggnad vid KTH från och med den 1 januari.

Professurens inriktning är mot produktion- och anläggningsbyggande och syftet är att länka KTH till betongindustrin.

– Min roll blir bland annat att ge uppslag till forskning och examensarbeten som har relevans för betongindustrin och omvänt att implementera forskning inom industrin, säger Malin Löfsjögård.

Malin Löfsjögård har disputerat på en avhandling om betongvägars funktionsegenskaper och har forskat vidare i ämnet vid CBI Betonginstitutet. 

Den adjungerade professuren är på 20 procent och löper som längst till den 31 december 2018 men kan förlängas med en andra treårsperiod. Malin fortsätter samtidigt som vd för Svensk Betong.

Malin Löfsjögård var moderat riksdagspolitiker åren 2008 – 2012. Hon doktorerade i ämnet “Functional Properties of Concrete Roads – Development of an Optimisation Model and Studies on Road Lighting Design and Joint Performance” vid KTH 2003 och forskade sen vidare vid CBI Betonginstitutet. Åren 2006-2008 var hon anställd vid Trafikkontoret Stockholm stad bland annat som enhetschef. Hon var ordförande för statliga Produktivitetskommittén 2010-2012 där syftet var att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen. Sedan 1 juli 2013 är hon också styrelseordförande för VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.