Nyheter

Miljardorder till Züblin

Visualiseringsbild över hur det kan se ut när det är klart. Bild: Sweco

Züblin Scandinavia AB har fått i uppdrag att bygga om Södertälje kanal och Sluss.
Ordervärdet är 1 183 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Sjöfartsverket och arbetet är en del av Mälarprojektet.
Züblins kontrakt omfattar nya bland annat slusshuvuden, slussportar, slusskammaren, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen och gångvägar.

Målet med Mälarprojektet är att öka tillgängligheten till Mälarens hamnar samtidigt som sjösäkerheten förbättras genom ökade säkerhetsmarginaler och förfinat navigationsstöd.
Regeringen har avsatt medel för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren som därmed ska kunna avlasta väg och järnväg.

För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten i Mälaren. Det handlar om att hamnarna ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.

– Det är ett mycket viktigt och spännande projekt med många utmaningar. Vi har endast planerat in ett fåtal stopp i sjöfartstrafiken och minimal påverkan på omgivningen. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sjöfartsverket och de boende i Södertälje samt att vara med och bidra till en förbättring av standarden för sjötrafiken till Mälaren, säger Pär Land, vd, Züblin Scandinavia AB, i ett pressmeddelande.

Utförandetiden är från september 2016 och i december 2019 ska man vara klar.