Nyheter

Miljonkrav mot Serneke efter ”felaktigt” korttidsstöd

Sernekes ekonomiska svårigheter under 2020 berodde snarare på den uppskjutna försäljningen av Karlatornet än på pandemin, menar Tillväxtverket som nu kräver tillbaka sju miljoner: Bild: Serneke

Sernekes ekonomiska svårigheter under 2020 berodde snarare på den uppskjutna försäljningen av Karlatornet än på pandemin. Det menar Tillväxtverket som nu kräver tillbaka sju miljoner kronor från byggbolaget, rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

Våren 2020 fick Serneke Sverige sju miljoner kronor i korttidsstöd för att råda bot på oförutsedda ekonomiska svårigheter. Enligt bolagsledningen handlade det inte minst om minskad efterfrågan när Karlatornet-affären tillfälligt stoppades. Det uppskjutna projektet belastade resultatet för första kvartalet med 58 miljoner kronor.

Efter en slutavstämning i fallet bedömer Tillväxtverket att Serneke måste återbetala hela beloppet på drygt sju miljoner. I sitt beslut hänvisar man till att uppgifter i ansökan var oriktiga och att korttidsstöd enbart ska betalas ut när de ekonomiska svårigheterna är orsakade av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll. Myndigheten gör bedömning att endast en mindre del av den stora resultatförsämringen har orsakats av pandemin.  

Omsättningen ökade 2020

”Tillväxtverkets bedömning är att anpassningen av kostnaderna sannolikt har blivit akut genom den uppskjutna försäljningen av Karlatornet men att åtgärden i grunden inte beror på pandemin. Det sammanföll i tiden och utlöstes möjligen av stoppet av Karlatornet men eftersom omorganisationen inleddes före pandemin så ska varslen inte ses som en effekt av pandemin”, skriver de i sitt beslut.

Tillväxtverket lyfter också fram att Sernekes försäljning tuffade på bra och att omsättningen under 2020 ökade med tio procent jämfört med 2019.

”Sammanfattningsvis så har försäljningen ökat, orderingången har ökat, antalet anställda har ökat och det finns inte något negativt trendbrott i försäljningen som sammanfaller med pandemin”, anser Tillväxtverket.

Korttidsstödet gällde 96 personer på bolaget under perioden april-december 2020. De personer som permitterats har i huvudsak varit knutna till arbete med Karlatornet.

Serneke har motsatt sig det aviserade återkravet och har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Överklagandet måste ske inom tre veckor.