Nyheter

NCC hotar stämma kommunen på 80 miljoner

Örebros nya vattenreservoar Lyra
Lyra lämnades över till kommunen under hösten. Foto: Anna Sjöström

NCC har fått nog och hotar nu att stämma Örebro kommun på nästan 80 miljoner kronor för utebliven betalning i samband med bygget av vattenreservoaren Lyra.
– Det är surrealistiskt att det ska behöva gå så här långt. Vi har försökt få till en dialog under projektets gång, men det har inte gått
. Nu ser vi ingen annan utväg, säger Henrik Enell, divisionschef på NCC.

För snart ett år sedan skrev Byggvärlden om tvisten mellan NCC och Örebro kommun.
Nu trappas konflikten upp ytterligare. I onsdags skickade NCC över ett utkast till stämning till Örebro vattenverk och Örebro kommun.

Parterna är inte överens om hur mycket armering som enligt kontraktet ingår i projektet och de båda utgår från olika handlingar.
– I förfrågningsunderlaget står det 261 ton, men när bygghandlingarna kom var det i själva verket 636 ton armering. Detta uppenbarade sig sommaren 2020, när projektet precis startat. Vi försökte få till en dialog redan då för att hitta en lösning, men jag upplever att de inte vill prata med oss, säger Henrik Enell.

Smutskastning

Tvisten handlar också om att kommunen hävdar byggfel, trots att Lyra har slutbesiktats, godkänts och lämnats över. Kommunen gör nu egna undersökningar av betongen.
– Och nu, när de fortsätter hävda att det finns fel och vägrar betala slutfakturan så ger det oss inget annat val än att stämma.

Han säger också att han, och flera kollegor i branschen, känner en oro inför situationen med godkänd slutbesiktning, men att kommunen ändå hävdar fel.

– De har inte överklagat slutbesiktningen, men gör egna undersökningar. Jag tycker att det är ett konstigt beteende från en offentlig beställare. Det är en smutskastning som gör mig både upprörd och ledsen och som inte står i proportion till situationen. Behovet inom VA-sektorn är enormt och då måste vi ha offentliga beställare som följer spelreglerna, annars kommer inga entreprenörer att vilja ta den typen av arbeten. Det är en fråga för branschen. Vi är en stor aktör, men det blir kännbart även för oss när de håller inne stora summor. För en liten aktör kan det betyda slutet.

NCC kräver nästan 80 miljoner kronor

Stämningsansökan innehåller onormala prisändringar för cortenstålet som täcker Lyras fasad.
Totalt stämmer NCC kommunen på 78,3 miljoner kronor: armering 48,9 miljoner, onormal prisförändring 8,7 och kontrakts- och godkända ÄTA-arbeten 20,7.
– Förra veckan gjorde vi ett sista försök att kommunicera, men vi kommer inte vidare. Vi har försökt få till lösningsinriktade dialoger med flera olika personer inom kommunen och tekniska förvaltningen, men det har inte lyckats. Jag tycker att kommunen agerat oprofessionellt, säger Henrik Enell.

Har ni varit med om liknande situationer förut?
– Självklart uppstår det situationer där entreprenör och beställare inte är överens, men då försöker man hitta konstruktiva lösningar. Att det leder till stämning har jag aldrig varit med om. Det är också därför vi föredrar partneringsamarbeten och inte utförandeentreprenad som i fallet med Lyra.

Om du ska vara lite självkritisk, hade ni kunnat göra något annorlunda för att det inte ska gå så långt som en stämning?
– Vi är inte felfria och det här är ett avancerat projekt. Vi har haft problem med vissa gjutningar, till exempel fick vi för blöt betong vid ett tillfälle, men det har vi rättat till. Grundproblemet här är armeringen och att vi har helt olika uppfattningar om det. Jag tycker vi har gjort allt vi kan för att få till en dialog.

Hur ser du på en eventuell stämning?
– Jag hoppas att det inte behöver så gå lång som en stämning, men vi har slut på alternativ. Det känns surrealistiskt att det ska behöva gå så långt, för egentligen är det en ganska enkelt uppgift att lösa. Jag tycker att det är tråkigt för NCC:s del och även tråkigt för branschen, säger Henrik Enell.

”Ingen möjlighet att reglera överenskommet pris”

Stefan Sjögren, chef för vattenverket i Örebro, säger att NCC:s skrivelse var väntad.
– NCC har pratat i två år om att de ska stämma oss, men nu har tonläget kanske blivit lite skarpare. Nu återstår att se om de går vidare. Vi för en dialog med dem, men vi har just nu inte så mycket att säga till varandra. Vi har varit tydliga med vart vi står och de har varit tydliga med vart de står, säger han.

Han menar att kommunen och NCC har olika uppfattningar om vad de skrivit kontrakt på och vad som ligger till grund för avtalet. Förutom armeringen handlar det också om cortenstålet.

– Avtalet säger fast pris på hela entreprenaden och vi anser inte att det finns någon möjlighet till indexregelering på överenskommet pris. NCC hänvisar till paragrafen i AB04 som säger att man har rätt att ändra priset vid onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden, men vi anser inte att det är rätt.

Kommunen gör undersökningar

Den tredje punkten i den eventuella stämningen är ÄTA-arbeten på cirka 20 miljoner kronor.
Kommunen har inte betalat eftersom de anser att NCC inte har levererat det som avtalats.

– Väggarna i cisternen gjöts för cirka ett år sedan och där misslyckades de på några ställen. De har vidtagit åtgärder, men inte redogjort för vad de gjort och vilken effekt det får på Lyra och driften. Så nu står vi här med en produkt med bristfälligt utfört arbete och då tycker jag inte att kommunen ska betala för det som om det vore en felfri produkt.

Kommunen har nu tagit in experter för att granska betongarbetet. Det har precis påbörjats och Stefan Sjögren räknar med att de kommer att hålla på fyra, fem veckor framöver. Det innebär att driften av Lyra försenas.

– Har vi tur har vi fått något som är lika bra som det vi beställde. Har vi otur krävs åtgärder redan nu, eller att framtida åtgärder kommer att behöva tidigareläggas.

Hur påverkas driften?

Det kommunen vill få svar på är till exempel om allt är tätt, täckningen mellan armering och vattnet, om påförda lager håller, om det eventuellt finns håligheter under påfört material och om cisternen kommer att bli svårare att rengöra eftersom ytan inte är lika slät överallt.

– Det är gjutning mot gjutduk, men på ställen där arbetet gjorts om har lager lagts på och där kan det bli svårt att hålla rent. Kommer vi att behöva lägga extra timmar på rengöring? Det är sådant vi försöker få svar på. Det man måste komma ihåg är att vi faktiskt ska förvara ett livsmedel i Lyra, säger Stefan Sjögren.