Nyheter

Nu är det klart för Nya Slussen

Högsta domstolen kommer inte att pröva miljödomen för Slussen.
Därmed kan bygget starta och majoriteten är överens om byggstart 2016.

I början av året meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i målet som bland annat gäller Mälarens reglering.
Enligt domen skulle Stockholm stad i princip kunna fortsätta bygga Slussen enligt plan.

Domen överklagades till Högsta Domstolen av närmare 300 klaganden som representerades av fyra ombud. Bland de klagande fanns många lantbrukare runt Mälaren som motsatte sig en reglering som innebär ett tidigare och högre vattenstånd i Mälaren, något som påverkar deras vårbruk.

Men Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd för miljödomen, vilket betyder att bygget kan dra starta med förberedelser inför rivningen av Katarinavägen och en del betongkonstruktioner.

Den styrande majoriteten i Stadshuset är också överens om byggstart 2016.
I början av sommaren antog Exploateringsnämnden det reviderade genomförandebeslutet och under tas även beslutet upp i Kommunfullmäktige.