Krönikor & Debatt

Nu blickar vi framåt för branschens bästa!

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, och Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, och Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Bygg- och anläggningsbranschen står inför en komplicerad avtalsrörelse. Ökande materialkostnader, stigande räntor och sjunkande bygginvesteringar ställer extra krav på ett ansvarsfullt uppträdande mellan arbetsmarknadens parter.

Även om Byggföretagen och Byggnads kan vara oense om hur kollektiv­avtalet ska tolkas så har vi en gemensam syn på att arbets­marknadens lagar och regler ska följas. Därtill har Byggföretagen och Byggnads flera samarbetsprojekt kring behovet av breddad rekrytering.

Därför är det häpnadsväckande att Byggnads ordförande Johan Lindholm konstaterar att Byggföretagen ”inte alls tar frågorna på allvar” när han lyfter fram sund konkurrens, arbetsmiljö och jämställdhet i en intervju med Byggvärlden (7/11).

Här är några insatser som genomförts bara de senaste åren.

  • Byggföretagen har bekostat större delen av Byggmarknadskommissionen – vars övergripande uppdrag är att lägga fram åtgärder som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor för löntagare och företag.
  • Byggföretagen har verkat för att implementera ID06 för bättre kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatserna.
  • Byggföretagen har etablerat Säkerhetsparken – en anläggning utanför Arlanda på 15000 m2 där människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. 
  • Byggföretagen har tagit initiativ till Årets byggkvinna – ett pris för att årligen inspirera fler kvinnor att välja bygg- och anläggningsbransch
  • Byggföretagen driver 17 olika nätverk runt om i landet för att samla kvinnliga byggare. Alla nätverken finns samlade i Byggföretagens LinkedIn-grupp Byggkvinnor.

Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att det ska bli verklighet krävs att branschen är attraktiv, sund och säker – en framtidsbransch i ständig utveckling med gott anseende. Vi välkomnar Byggnads att lägga ner onödiga beskyllningar och i stället blicka framåt för vår gemensamma bransch bästa.

Tanja Rasmusson,
näringspolitisk chef, Byggföretagen

Claes Thunblad,
nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen