Ny lag ger bättre boendeplanering i kommunerna

Ny lag ger bättre boendeplanering i kommunerna
Kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska ersättas med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering föreslår Boverket.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ersätts med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering. Det föreslår Boverket i en översyn av bostadsförsörjningslagen, som i dagarna lämnats till regeringen.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över bostadsförsörjningslagen för att förtydliga kommunens ansvar för bostadsförsörjningen och tydliggöra att boendet också är en viktig regional fråga.

Alla kommuner ska ta fram ett boendeprogram varje mandatperiod. Boverket föreslår att länsstyrelser och regionala organ ska få möjlighet att yttra sig över programmet innan det beslutas av kommunen. Dessutom måste kommunen beakta relevanta planer och program på regional nivå och samråda med berörda grannkommuner.

Boverket föreslår att regeringen får möjlighet att ställa krav på kommuner att ta fram en gemensam strategi för att tillgodose behovet av bostäder i regionen. Boverket föreslår också att boendeprogrammet ska vara en ett underlag till planläggningen enligt plan- och bygglagen. Tanken är också att programmet ska vara en viktig information till byggföretagen och medborgarna om hur kommunen vill utveckla boendet i kommunen.

Relaterade artiklar

Få klimatdeklarerade under 2022
Kraftig inbromsning av bostadsbyggandet
Det Goda Projektet är igång
Vinstvarning från NCC