Cementa

Ny rapport: Stora utmaningar väntar cementprovningen

En utbyggnad av anläggningar som testar cement är sannolikt att vänta. Bild: Gettyimages

Det finns en risk att tillgången på test- och provningsverksamheter för cement och betong kommer att bli en flaskhals för byggbranschen, konstaterar Vinnova, som nu har färdigställt sin slutrapport i ärendet.

I november förra året fick Vinnova uppdraget av regeringen att kartlägga landets befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong. Bakgrunden är situationen vid Cementas verksamhet i Slite, som vid en nedstängning skulle tvinga byggaktörer att se sig om efter annan ej tidigare testad cement, bland annat utomlands. En annan orsak till uppdraget är det ökande användandet av olika typer av miljöbetong med alternativa bindemedel.  

Upp till ett år att bygga ut

Bland annat konstaterar Vinnova, som står bakom rapporten tillsammans med Rise, att testverksamheten redan i dag är ansträngd och att behovet av test- och provningsverksamhet kan ”komma att stå flera gånger högre än den befintliga tillgången idag”, beroende på vad som händer i Slite samt hur många recept på miljöbetong som årligen lanseras. Denna hållbara utveckling riskerar också att förhalas. En flaskhals kan bli testningen av frostprov, som kan ta upp till 112 dagar att genomföra. Tidsåtgången för att bygga ut testverksamheten, med nya byggnader, ny utrustning, kompetens och så vidare, beräknas ta upp till ett år.   

Vinnova föreslår bland annat en samordning av existerande resurser på nationell nivå och utökning av kapaciteten hos test- och provningsverksamheterna samt en ”marknadsplats” för informationsutbyte och bokning av lediga provningsplatser på ackrediterade laboratorier.

”Flaskhals som riskerar byggstopp”

Malin Löfsjögård är vd på Svensk Betong.

– Utvecklingen av klimatförbättrad betong och ökad användning av alternativa bindemedel gör att provnings- och testkapaciteten redan i dag är ansträngd, vilket Vinnova också bekräftar i sina slutsatser till regeringen. Framför allt är det kritiskt för provning- och testning för anläggningskonstruktioner, säger hon och fortsätter:

– För en betongtillverkare behöver testning och provning utföras varje gång det sker ett byte av cement eller alternativt bindemedel för att kvalitetssäkra betongen. Med det överhängande hotet om att Cementa inte får fortsatt tillstånd att bryta kalksten i Slite, utan att vi istället står inför en kraftig ökning av import så skapar detta en stor flaskhals som riskerar byggstopp eller kraftiga förseningar av viktiga projekt för samhällsutveckling och klimatomställningen, säger hon.

”Ett sårbart Sverige”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, tycker att den här rapporten visar tydligt på Sveriges sårbarhet.

–Med ett överhängande hot om att Cementas täkt i Slite inte får fortsatt tillstånd måste test- och provkapaciteten för betong och cement utökas så snart som möjligt. Annars riskerar ett eventuellt byggstopp att bli långt, säger hon.