Ny samverkansmodell i Västlänken

Ny samverkansmodell i Västlänken
Ordervärde för den aktuella etappen är cirka 3 miljarder kronor.

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken.
Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 kilometer tågtunnel.

Trafikverket har budgeterat den aktuella etappen till cirka 3 miljarder kronor och ordern bedöms registreras i det tredje kvartalet 2017.

Entreprenaden kommer att utföras under en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet. Orderanmälan görs då riktkostnaden är beslutad, vilket sker i slutet av 2017.

– Vi är mycket positiva till att Trafikverket har valt att handla upp denna entreprenad som en Early Contractor Involvement. Samverkansformen ger oss möjlighet att integrera våra organisationer och skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ett projekt i den här storleken innebär. Vi har tidigare jobbat i nära samverkan på stora tunnelprojekt, som Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, vilket gett oss värdefull erfarenhet vad gäller hållbara tekniska lösningar och användandet av den senaste teknologin inom anläggningsbyggande., säger Svante Hagman, affärsområdechef NCC Infrastructure, i ett pressmeddelande. 

Uppdraget i sin helhet omfattar en järnvägstunnel från E6:an i öster, en bergtunnel genom skansen Lejonet, en underjordisk pendeltågsstation belägen strax norr om Göteborgs centralstation, samt fortsatt järnvägstunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 kilometer.

Eventuellt kommer även en bro över E6:an att inkluderas i projektet.
Affären bedöms registreras efter överenskommen riktkostnad i tredje kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Infrastructure.

Byggstarten beräknas till 2018 och projektet planeras pågå till 2026.

Relaterade artiklar

Efter överklagad tilldelning – de vinner miljardkontraktet
Kigge Nilsson, Head of Relations, Isobetong
Anna Henriksson, vd, Sverigehuset
Tecknar kontrakt på bygget av ny sporthall i Arvidsjaur