Nya lokaler när KTH växer

Nya lokaler när KTH växer
Akademiska Hus investerar 112 miljoner kronor i en ny- och tillbyggnad av arkitekten och professorn Nils Ahrboms väg- och vattenkvarter mitt på KTH Campus.
I takt med att Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm expanderar ökar behovet av ytterligare lokaler. Därför investerar Akademiska Hus 112 miljoner kronor i en ny- och tillbyggnad av arkitekten och professorn Nils Ahrboms väg- och vattenkvarter mitt på KTH Campus.

Väg- och vattenkvarteret är från mitten av 1950-talet. Idag består det av två vinkelbyggnader och rymmer studerande vid ABE-skolan (Architecture and Built Environment), institutionen för Mark- och vattenteknik, avdelningarna för Trafik och logistik samt Teknikhistoria. Syftet med projektet är utveckla området genom att bland annat skapa en tillbyggnad som knyter samman flyglarna. 

– Utvecklingen av campus är en viktig byggsten i det framtidens KTH vi nu snickrar på. I vår vision för KTH, Vision 2027, konstaterar vi att våra campusmiljöer ska vara levande mötesplatser för lärande, forskning och innovation som återspeglar och stödjer KTH:s kreativitet och excellens. Den satsning som Akademiska Hus nu gör är ett mycket välkommet steg i den riktningen, säger Peter Gudmundson, rektor för KTH.

Tillbyggnaden omfattar cirka 2 100 kvm fördelat på 4 våningar. De nya lokalerna kommer att innehålla studentexpedition, arkiv, omklädningsrum, kontorsarbetsplatser i cellkontor och större rum för möten och pauser. Utöver tillbyggnaden ska även de befintliga byggnaderna renoveras och gårdsrummet omgestaltas.

– Det vackra väg- och vattenkvarteret har fostrat många framgångsrika bygg- och fastighetspersonligheter. Att varsamt få bygga nytt mitt bland framtidens samhällsbyggare är en utmaning men också mycket hedrande, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Byggstart beräknas ske i augusti 2012 och inflyttningen ska ske i januari 2014. 

 
 

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden
Klartecken för omdebatterad byggnad